StartNy 2020-07-10T11:46:19+00:00
0
TRAFIKFÖRÄNDRINGAR!!! Se ”Aktuellt”

Tidtabeller Sommar

Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16
Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Anm:FäbodgatanCoopCENTRUM SKE-ÅMorö Backe CentrumVårgatanVarug.Östra/ Solbacken
1-05.2505.3005.4505.5506.0006.10
3-06.2506.3006.4506.5507.0007.10
5-07.2507.3007.4507.5508.0008.10
7-08.2508.3008.4508.5509.0009.10
9-09.2509.3009.4509.5510.0010.10
11-10.2510.3010.4510.5511.0011.10
13-11.5512.0012.1512.2512.3012.40
15-12.5513.0013.1513.2513.3013.40
17-13.5514.0014.1514.2514.3014.40
19-14.5515.0015.1515.2515.3015.40
21-15.5516.0016.1516.2516.3016.40
23-16.5517.0017.1517.2517.3017.40
25-17.5518.0018.1518.2518.3018.40
27-18.5519.0019.1519.2519.3019.40
29-19.5520.0020.1520.2520.3020.40
31-20.5521.0021.1521.2521.3021.40
33-21.3021.3521.5022.0022.0522.15

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:Varugatan Östra/ SolbackenVårgatanMorö Backe CentrumCENTRUM SKE-ÅCoopFäbodgatan
2-05.1005.1305.2005.4505.5006.00
4-06.1006.1306.2006.4506.5007.00
6-07.1007.1307.2007.4507.5008.00
8-08.1008.1308.2008.4508.5009.00
10-09.1009.1309.2009.4509.5010.00
12-10.1010.1310.2010.4510.5011.00
14-11.4011.4311.5012.1512.2012.30
16-12.4012.4312.5013.1513.2013.30
18-13.4013.4313.5014.1514.2014.30
20-14.4014.4314.5015.1515.2015.30
22-15.4015.4315.5016.1516.2016.30
24-16.4016.4316.5017.1517.2017.30
26-17.4017.4317.5018.1518.2018.30
28-18.4018.4318.5019.1519.2019.30
30-19.4019.4319.5020.1520.2020.30
32-20.4020.4320.5021.1521.2021.30
34-21.4021.4321.5022.1522.2022.30
36-22.1522.1822.2522.5022.5523.05

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

2. Skelleftehamn -Bergsbyn – Centrum

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:Skelleftehamn
Centrum
Ursviken
Centrum
NybyggargatanCENTRUM
SKE-Å
1-05.0505.1205.1905.45
3R06.0506.1206.1906.45
5R06.3506.4206.4907.15
7-07.0507.1207.1907.45
9-07.3507.4207.4908.15
11R08.0508.1208.1908.45
13-08.3508.4208.4909.15
15R09.0509.1209.1909.45
17-09.3509.4209.4910.15
19-10.3510.4210.4911.15
21-11.3511.4211.4912.15
23-12.3512.4212.4913.15
25-13.3513.4213.4914.15
27-14.0514.1214.1914.45
29R15.0515.1215.1915.45
31U16.0516.1216.1916.45
33R17.0517.1217.1917.45
35-18.0518.1218.1918.45
37-19.0519.1219.1919.45
39-20.0520.1220.1920.45
41-21.0521.1221.1921.45
43R22.0522.1222.1922.45
45-23.0523.1223.1923.45

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

2. Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Anm:CENTRUM
SKE-Å
NyåkersbackenUrsviken
Centrum
Skelleftehamn
C
2R05.1505.2205.3005.50
4R05.4505.5206.0006.20
6U06.1506.2206.3006.50
8U06.4506.5207.0007.20
10R07.1507.2207.3007.50
12U07.4507.5208.0008.20
14R08.1508.2208.3008.50
18-08.4508.5209.0009.20
20-09.4509.5210.0010.20
22-10.4510.5211.0011.20
200-11.4511.5212.0012.20
24-12.1512.2212.3012.50
26-13.1513.2213.3013.50
28R14.1514.2214.3014.50
30U15.1515.2215.3015.50
32R16.1516.2216.3016.50
34-17.1517.2217.3017.50
36-18.1518.2218.3018.50
38-19.1519.2219.3019.50
40-20.1520.2220.3020.50
42R21.1521.2221.3021.50
44-22.1522.2222.3022.50

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

3. Stenbacka – Centrum – Plåtvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:StenbackavägenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatanPlåtvägen
1-05.2505.4505.5106.0006.05
3-06.2506.4506.5107.0007.05
5-07.2507.4507.5108.0008.05
7-08.2508.4508.5109.0009.05
9-09.2509.4509.5110.0010.05
11-10.2510.4510.5111.0011.05
13-11.5512.1512.2112.3012.35
15-12.5513.1513.2113.3013.35
17-13.5514.1514.2114.3014.35
19-14.5515.1515.2115.3015.35
21-15.5516.1516.2116.3016.35
23-16.5517.1517.2117.3017.35
25-17.5518.1518.2118.3018.35
200-18.5519.1519.2119.3019.35
27-19.5520.1520.2120.3020.35
29-20.5521.1521.2121.3021.35
31-21.5522.15*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

3. Plåtvägen – C – Stenbacka

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:PlåtvägenNyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-ÅStenbackavägen
2-05.2005.2505.2805.4506.00
4-06.2006.2506.2806.4507.00
6-07.2007.2507.2807.4508.00
8-08.2008.2508.2808.4509.00
10-09.2009.2509.2809.4510.00
12-10.2010.2510.2810.4511.00
14-11.5011.5511.5812.1512.30
16-12.5012.5512.5813.1513.30
18-13.5013.5513.5814.1514.30
20-14.5014.5514.5815.1515.30
22-15.5015.5515.5816.1516.30
24-16.5016.5516.5817.1517.30
26-17.5017.5517.5818.1518.30
28-18.5018.5518.5819.1519.30
30-19.5019.5519.5820.1520.30
32-20.5020.5520.5821.1521.30
34-21.5021.5521.5822.15*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

MÅNDAG – LÖRDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
3-10.1010.2010.3010.40
5-11.5012.0012.1012.20
7-13.1013.2013.3013.40

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

MÅNDAG – LÖRDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
2-10.0010.10
4-10.5511.0211.2011.30
8-12.3512.4213.0013.10
10-13.5514.0214.20*

Nattrafik fredag – lördag

8. Centrum – Torsgatan – Skelleftehamn

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
1, 9F23.3023.3223.3823.4500.10
3, 11F00.2000.2200.2800.3501.00
5, 13F01.1501.1701.2301.3001.55
7, 15F02.1502.1702.2302.3002.55

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

8. Skelleftehamn-Torsgatan – Centrum

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
2, 8F00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10F01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12F02.0002.0802.1302.3502.40

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se  prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

Lördag & Söndag

1. Atorp – C – Solbacken

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:FäbodgatanCoopCENTRUM SKE-ÅMorö Backe CnetrumVårgatanVarugatan Ö / Solbacken
37.69-06.2506.3006.4506.5507.0007.10
39.71-07.2507.3007.4507.5508.0008.10
41.73-08.2508.3008.4508.5509.0009.10
43.75-09.2509.3009.4509.5510.0010.10
45.77-10.5511.0011.1511.2511.3011.40
47.79-11.5512.0012.1512.2512.3012.40
49.81-12.5513.0013.1513.2513.3013.40
51.83-13.5514.0014.1514.2514.3014.40
53.85-14.5515.0015.1515.2515.3015.40
55.87-15.5516.0016.1516.2516.3016.40
57.89-16.5517.0017.1517.2517.3017.40
59.91-17.5518.0018.1518.2518.3018.40
61.93-18.5519.0019.1519.2519.3019.40
63.95-19.5520.0020.1520.2520.3020.40
65.97-20.5521.0021.1521.2521.3021.40
67.99-21.5522.0022.1522.2522.3022.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

1. Solbacken  – Centrum – Anderstorp

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:Varugatan Östra/ SolbackenVårgatanMorö Backe CentrumCENTRUM SKE-ÅCoopFäbodgatan
38.70-06.1006.1306.2006.4506.5007.00
40.72-07.1007.1307.2007.4507.5008.00
42.74-08.1008.1308.2008.4508.5009.00
44.76-09.1009.1309.2009.4509.5010.00
46.78-10.4010.4310.5011.1511.2011.30
48.80-11.4011.4311.5012.1512.2012.30
50.82-12.4012.4312.5013.1513.2013.30
52.84-13.4013.4313.5014.1514.2014.30
54.86-14.4014.4314.5015.1515.2015.30
56.88-15.4015.4315.5016.1516.2016.30
58.90-16.4016.4316.5017.1517.2017.30
62.92-17.4017.4317.5018.1518.2018.30
62.94-18.4018.4318.5019.1519.2019.30
64.96-19.4019.4319.5020.1520.2020.30
66.98-20.4020.4320.5021.1521.2021.30
68.100-22.1022.1322.2022.4522.5023.00

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

2. Skelleftehamn – Bergsbyn – Centrum

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:Skelleftehamn CentrumUrsviken
Centrum
NybyggargatanCENTRUM
SKE-Å
47.81R06.0506.1206.1906.45
49.83R07.0507.1207.1907.45
51.85-07.3507.4207.4908.15
53.87-08.3508.4208.4909.15
55.89R09.0509.1209.1909.45
57.91-10.3510.4210.4911.15
59.93-12.0512.1212.1912.45
61.95-13.3513.4213.4914.15
63.97-14.0514.1214.1914.45
65.99R15.0515.1215.1915.45
67.101R16.3516.4216.4917.15
69.103R17.0517.1217.1917.45
71.105-18.0518.1218.1918.45
73.107-19.0519.1219.1919.45
75.109-20.0520.1220.1920.45
77.111-21.0521.1221.1921.45
79.113R22.3522.4222.4923.15

2.  Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNyåkersbackenUrsviken CentrumSkelleftehamn C
46.80R05.1505.2205.3005.50
48.82R06.1506.2206.3006.50
50.84-06.4506.5207.0007.20
52.86-07.4507.5208.0008.20
54.88R08.1508.2208.3008.50
56.90-09.4509.5210.0010.20
58, 92-11.1511.2211.3011.50
60.94-12.4512.5213.0013.20
62.96-13.1513.2213.3013.50
64.98R14.1514.2214.3014.50
66.100R15.4515.5216.0016.20
68.102R16.1516.2216.3016.50
70.104-17.1517.2217.3017.50
72.106-18.1518.2218.3018.50
74.108-18.4518.5219.0019.20
76.110-20.1520.2220.3020.50
78.112R21.4521.5222.0022.20

3. Plåtvägen – C – Stenbacka

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:PlåtvägenNyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-ÅStenbackavägen
38.58--07.0007.0307.1507.35
40.60--08.1508.1808.3008.45
42.62--09.3009.3309.4510.00
44.64--12.3012.3312.4513.00
46.66--14.0014.0314.1514.30
48.68--15.3015.3315.4516.00
50.70--17.0017.0317.1517.30
52.72--18.3018.3318.4519.00
54.74--20.0020.0320.1520.30
56.76--21.1521.1821.30*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

3. Stenbacka – C  – Plåtvägen

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Tur nr:Amn:StenbackavägenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatanPlåtvägen
35.55-06.2506.4506.5107.00*-
37.57-07.4008.0008.0608.15*-
39.59-08.5509.1509.2109.30*-
41.61-11.5512.1512.2112.30*-
43.63-13.2513.4513.5114.00*-
45.65-14.5515.1515.2115.30*-
47.67-16.2516.4516.5117.00*-
49.69-17.5518.1518.2118.30*-
51.71-19.2519.4519.5120.00*-
53.73-20.4021.0021.0621.15*-

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Tidtabell Sommar 2020, pdf

Aktuella nyheter

2007, 2020

Nytt från 17 augusti

Nu gör vi det ännu smidigare att ta bussen i Skellefteå Lokaltrafik! Tre linjer blir [...]

207, 2020

Sommarförstärkning

Då vi har noterat ett visst behov kommer vi förstärka nedan turer med en extra [...]

2206, 2020

Ny tidtabell idag, måndag 22/6!

22/6 börjar sommartidtabellen gälla i Skellefteå Lokaltrafik! Under sommaren kommer inte linje 3 att trafikera [...]

1506, 2020

Skellefteå buss lever upp till miljökraven

Nu står det klart att Skellefteå buss kommer att vara miljöcertifierade enligt ISO 14000-1 under [...]

2505, 2020

Kvartstrafik och ny linjesträckning införs till hösten

Vid måndagens sammanträde föreslog kommunstyrelsen att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar [...]

1205, 2020

Tack!

TACK resenärer i Skellefteå Lokaltrafik! Betalning vid framdörren och påstigning via bakre dörren - det [...]

705, 2020

Betallösning

Skellefteå Lokaltrafik Så snart en stadsbuss har klart flytten av betalsystemet så öppnar vi dörren [...]

Tidtabeller Vinter

Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21
Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:FäbodgatanCoop ForumCENTRUM SKE -ÅMoröbacke CVårgatanVarugÖ/ Solbacken
105.1505.2505.3505.40
305.2005.2505.4505.5506.0006.10
705.5506.0006.1506.2506.3506.40
1106.2506.3006.4506.5507.0007.10
1506.5507.0007.1507.2507.3007.40
1907.2507.3007.4507.5508.0008.10
2307.5508.0008.1508.2508.3008.40
2708.2508.3008.4508.5509.0009.10
2908.5509.0009.1509.2509.3009.40
3109.2509.3009.4509.5510.0010.10
3309.5510.0010.1510.2510.3010.40
3510.2510.3010.4510.5511.0011.10
3710.5511.0011.1511.2511.3011.40
3911.2511.3011.4511.5512.0012.10
4111.5512.0012.1512.2512.3012.40
4312.2512.3012.4512.5513.0013.10
4512.5513.0013.1513.2513.3013.40
4713.2513.3013.4513.5514.0014.10
4913.5514.0014.1514.2514.3014.40
5314.2514.3014.4514.5515.0015.10
5714.5515.0015.1515.2515.3015.40
6115.2515.3015.4515.5516.0016.10
6515.5516.0016.1516.2516.3016.40
6916.2516.3016.4516.5517.0017.10
7316.5517.0017.1517.2517.3017.40
7717.2517.3017.4517.5518.0018.10
7917.5518.0018.1518.2518.3018.40
8118.2518.3018.4518.5519.0019.10
8318.5519.0019.1519.2519.3019.40
8519.2519.3019.4519.5520.0020.10
8719.5520.0020.1520.2520.3020.40
8920.2520.3020.4520.5521.0021.10
9120.5521.0021.1521.2521.3021.40
9321.2521.3021.4521.5522.0022.10
9521.5522.0022.1522.2522.3022.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-11-04 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenVårgatanMoröbacke CCENTRUM SKE-ÅCoop ForumFäbodgatan
4-05.1005.1305.2005.4505.5006.00
8-05.4005.4305.5006.1506.2006.30
12-06.1006.1306.2006.4506.5007.00
16-06.4006.4306.5007.1507.2007.30
20-07.1007.1307.2007.4507.5008.00
24-07.4007.4307.5008.1508.2008.30
28-08.1008.1308.2008.4508.5009.00
32-08.4008.4308.5009.1509.2009.30
34-09.1009.1309.2009.4509.5010.00
36-09.4009.4309.5010.1510.2010.30
38-10.1010.1310.2010.4510.5011.00
40-10.4010.4310.5011.1511.2011.30
42-11.1011.1311.2011.4511.5012.00
44-11.4011.4311.5012.1512.2012.30
46-12.1012.1312.2012.4512.5013.00
48-12.4012.4312.5013.1513.2013.30
50-13.1013.1313.2013.4513.5014.03
52-13.4013.4313.5014.1514.2014.30
56-14.1014.1314.2014.4514.5015.00
60-14.4014.4314.5015.1515.2015.30
64-15.1015.1315.2015.4515.5016.00
68-15.4015.4315.5016.1516.2016.30
72-16.1016.1316.2016.4516.5017.00
76-16.4016.4316.5017.1517.2017.30
80-17.1017.1317.2017.4517.5018.00
82-17.4017.4317.5018.1518.2018.30
84-18.1018.1318.2018.4518.5019.00
86-18.4018.4318.5019.1519.2019.30
88-19.1019.1319.2019.4519.5020.00
90-19.4019.4319.5020.1520.2020.30
92-20.1020.1320.2020.4520.5021.00
94-20.4020.4320.5021.1521.2021.30
96-21.1021.1321.2021.4521.5022.00
98-21.4021.4321.5022.1522.2022.30
100-22.1022.1322.2022.4522.5023.00

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

2. Skelleftehamn -Bergsbyn – Centrum – Mobacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
1-05.0505.1205.1805.4506.00
3-05.3505.4205.4906.1506.30
7R06.0506.1206.1906.4507.00
11R06.3506.4206.4907.1507.30
15R07.0507.1207.1907.4508.00
17-07.2007.2707.3408.0008.15
19U07.3507.4207.4908.1508.30
23R08.0508.1208.1908.4509.00
25U08.3508.4208.4909.1509.30
27R09.0509.1209.1909.4510.00
29-09.3509.4209.4910.1510.30
31-10.0510.1210.1910.4511.00
33-10.3510.4210.4911.1511.30
35-11.0511.1211.1911.4512.00
37-11.3511.4211.4912.1512.30
39U12.0512.1212.1912.4513.00
41-12.3512.4212.4913.1513.30
43-13.0513.1213.1913.4514.00
45-13.3513.4213.4914.1514.30
49-14.0514.1214.1914.4515.00
53R14.3514.4214.4915.1515.30
57U15.0515.1215.1915.4516.00
61R15.3515.4215.4916.1516.30
65R16.0516.1216.1916.4517.00
67U16.2016.2716.3417.0017.15
69R16.3516.4216.4917.1517.30
73R17.0517.1217.1917.4518.00
75R17.3517.4217.4918.1518.30
77-18.0518.1218.1918.4519.00
79-18.3518.4218.4919.1519.30
81-19.0519.1219.1919.4520.00
83-19.3519.4219.4920.1520.30
85-20.0520.1220.1920.4521.00
87-20.3520.4220.4921.1521.30
89-21.0521.1221.1921.4522.00
91-21.3521.4221.4922.1522.30
93R22.3522.4222.4923.1523.30
95-23.3523.4223.4924.15*

Specialtecken/anmärkningar:

R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn Centrum.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 minuter före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

2. Mobacken -Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
2R05.1505.2205.3005.50
4R05.3005.4505.5206.0006.20
8R06.1506.2206.3006.50
12U06.3006.4506.5207.0007.20
16R07.0007.1507.2207.3007.50
20U07.3007.4507.5208.0008.20
24R08.0008.1508.2208.3008.50
26-08.1508.3008.3708.4509.05
28-08.3008.4508.5209.0009.20
30-09.0009.1509.2209.3009.50
32-09.3009.4509.5210.0010.20
34-10.0010.1510.2210.3010.50
36-10.3010.4510.5211.0011.20
38U11.0011.1511.2211.3011.50
40-11.3011.4511.5212.0012.20
42-12.0012.1512.2212.3012.50
44-12.3012.4512.5213.0013.20
46-13.0013.1513.2213.3013.50
48R13.3013.4513.5214.0014.20
50U14.0014.1514.2214.3014.50
54R14.3014.4514.5215.0015.20
58R15.0015.1515.2215.3015.50
60U15.1515.3015.3715.4516.05
62R15.3015.4515.5216.0016.20
66R16.0016.1516.2216.3016.50
70R16.3016.4516.5217.0017.20
74-17.0017.1517.2217.3017.50
78-17.3017.4517.5218.0018.20
80-18.0018.1518.2218.3018.50
82-18.3018.4518.5219.0019.20
84-19.0019.1519.2219.3019.50
86-19.3019.4519.5220.0020.20
88-20.0020.1520.2220.3020.50
90-20.3020.4520.5221.0021.20
92R21.0021.1521.2221.3021.50
94R21.3021.4521.5222.0022.20
96-22.0022.15*
98-22.3022.4522.5223.0023.20

Specialtecken/anmärkningar:

R = Går till Koppargården, Rönnskär.
U = Går till Näsuddsvägen.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-11-04 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Stenbackavägenvia Sj.DalenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatan
1Pl05.1505.2205.30
3Pl05.2505.4505.5206.00
7Pl05.5506.1506.2206.30
11Pl06.2506.4506.5207.00
15Pl06.5507.1507.2207.30
19Pl07.2507.4507.5208.00
23Pl07.5508.1508.2208.30
27Pl08.2508.4508.5209.00
29B, Pl08.5509.1509.2209.30
31Pl09.2509.4509.5210.00
33Pl09.5510.1510.2210.30
35Pl10.2510.4510.5211.00
37Pl10.5511.1511.2211.30
39B, Pl11.2511.4511.5212.00
41Pl11.5512.1512.2212.30
43Pl12.2512.4512.5213.00
45Pl12.5513.1513.2213.30
47Pl13.2513.4513.5214.00
49B, Pl13.5514.1514.2214.30
53Pl14.2514.4514.5215.00
57Pl14.5515.1515.2215.30
61Pl15.2515.4515.5216.00
65Pl15.5516.1516.2216.30
69Pl16.2516.4516.5217.00
73B, Pl16.5517.1517.2217.30
77Pl17.2517.4517.5218.00
79B, Pl17.5518.1518.2218.30
81Pl18.2518.4518.5219.00
85Pl19.2519.4519.5220.00
87B, Pl19.5520.1520.2220.30
89Pl20.2520.4520.5221.00
91Pl20.5521.1521.2221.30
93Pl21.2521.4521.5222.00
95Pl21.5522.1522.2222.30
97-22.2522.4522.5222.54*

Specialtecken/anmärkningar:

B = Går från Backabrovägen 5 minuter före avgångstid på Stenbackavägen.
Pl = Går till Plåtvägen.
* = TIden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Sunnanå – Centrum – Sj.dalen – Stenbacka

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-11-04 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:NyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-Åvia Sj.DalenStenbackavägen
2Pl05.1505.30
4Pl, B05.2505.2805.4506.00
8Pl05.5505.5806.1506.30
12Pl, B06.2506.2806.4507.00
16Pl,B06.5506.5807.1507.30
20Pl07.2507.2807.4508.00
24Pl07.5507.5808.1508.30
28Pl08.2508.2808.4509.00
30Pl08.5508.5809.1509.30
32Pl09.2509.2809.4510.00
34Pl09.5509.5810.1510.30
36Pl10.2510.2810.4511.00
38Pl, B10.5510.5811.1511.30
40Pl11.2511.2811.4512.00
42Pl11.5511.5812.1512.30
44Pl12.2512.2812.4513.00
46Pl, B12.5512.5813.1513.30
48Pl13.2513.2813.4514.00
50Pl13.5513.5814.1514.30
54Pl14.2514.2814.4515.00
58Pl, B14.5514.5815.1515.30
62Pl15.2515.2815.4516.00
66Pl15.5515.5816.1516.30
70Pl16.2516.2816.4517.00
74Pl, B16.5516.5817.1517.30
78Pl17.2517.2817.4518.00
80Pl17.5517.5818.1518.30
82Pl18.2518.2818.4519.00
84Pl, B18.5518.5819.1519.30
86Pl19.2519.2819.4520.00
90Pl20.2520.2820.4521.00
92Pl20.5520.5821.1521.30
94Pl21.2521.2821.4522.00
96Pl21.5521.5822.1522.30
98-22.5522.5823.1523.30

Specialtecken/anmärkningar:

Pl = Går från Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan.
B = Går till Backabrovägen.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-21 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
1, 11-10.0010.1010.20
3, 13-10.5011.0011.1011.20
5, 15 -11.5012.0012.1012.20
7, 17-12.5013.0013.1013.20
9, 19-13.5014.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-21 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
2, 12-10.0010.10
4, 14-10.3510.4211.0011.10
6, 16-11.3511.4212.0012.10
8, 18-12.3512.4213.0013.10
10, 20-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

Nattrafik fredag – lördag

8. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
1, 9F23.3023.3223.3823.4500.10
3, 11F00.2000.2200.2800.3501.00
5, 13F01.1501.1701.2301.3001.55
7, 15F02.1502.1702.2302.3002.55

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
INFO: Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Under Påsk 2020 betyder det följaktligen att linje 8 inte går natt mot lördag (10-11/4) men den går natt mot söndag (11-12/4).

Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

8. Skelleftehamn – Bergsbyn – Torsgatan – Centrum

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
2, 8F00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10F01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12F02.0002.0802.1302.3502.40

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
INFO:Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Under Påsk 2020 betyder det följaktligen att linje 8 inte går natt mot lördag (10-11/4) men den går natt mot söndag (11-12/4).

Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se  prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

Lördag & Söndag

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:FäbodgatanCoop ForumCENTRUM SKE-ÅMorö Backe CVårgatanVarug.Ö/ Solbacken
99.165-06.2506.3006.4506.5507.0007.10
103.169-07.2507.3007.4507.5508.0008.10
107, 173-08.2508.3008.4508.5509.0009.10
111.177-09.2509.3009.4509.5510.0010.10
115.181-10.2510.3010.4510.5511.0011.10
119.185-11.2511.3011.4511.5512.0012.10
123.189-12.2512.3012.4512.5513.0013.10
127.193-13.2513.3013.4513.5514.0014.10
131.197-14.2514.3014.4514.5515.0015.10
135.201-15.2515.3015.4515.5516.0016.10
139.205F16.2516.3016.4516.5517.0017.10
143.209F17.2517.3017.4517.5518.0018.10
147.213F18.2518.3018.4518.5519.0019.10
151.217F19.2519.3019.4519.5520.0020.10
155.221F20.2520.3020.4520.5521.0021.10
157.223F21.2521.3021.4521.5522.0022.10
161.227F22.2522.3022.4522.5523.0023.10
163.229F23.3023.3523.45*

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenVårgatanMorö Backe CCENTRUM SKE-ÅCoop ForumFäbodgatan
104.172-06.1006.1306.2006.4506.5007.00
108.176-07.1007.1307.2007.4507.5008.00
112.18-08.1008.1308.2008.4508.5009.00
116.184-09.1009.1309.2009.4509.5010.00
120.188-10.1010.1310.2010.4510.5011.00
124.192-11.1011.1311.2011.4511.5012.00
128.196-12.1012.1312.2012.4512.5013.00
132.200-13.1013.1313.2013.4513.5014.05
136.204-14.1014.1314.2014.4514.5015.00
140.208-15.1015.1315.2015.4515.5016.00
144.212F16.1016.1316.2016.4516.5017.00
148.216F17.1017.1317.2017.4517.5018.00
152.22F18.1018.1318.2018.4518.5019.00
156.224F19.1019.1319.2019.4519.5020.00
160.228F20.1020.1320.2020.4520.5021.00
162.23F21.1021.1321.2021.4521.5022.00
166.234F22.1022.1322.2022.4522.5023.00
168.236F23.1023.1323.2023.4523.5024.00

Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

2. Skelleftehamn – Ursviken – Bergsbyn – Centrum – Mobacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare dock längst 2020-06-21

Turnr......:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggar- gatanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
97, 159-06.0506.1206.1906.4507.00
99.161R07.0507.1207.1907.4508.00
101.163-07.3507.4207.4908.1508.30
103.165-08.0508.1208.1908.4509.00
107.169-09.0509.1209.1909.4510.00
109.171-09.3509.4209.4910.1510.30
111.173-10.0510.1210.1910.4511.00
115.177-11.0511.1211.1911.4512.00
117.179-11.3511.4211.4912.1512.30
119.181-12.0512.1212.1912.4513.00
123.185-13.0513.1213.1913.4514.00
125.187R13.3513.4213.4914.1514.30
127.189-14.0514.1214.1914.4515.00
131.193R15.0515.1215.1915.4516.00
133.195F15.3515.4215.4916.1516.30
135.197F16.0516.1216.1916.4517.00
139.201F17.0517.1217.1917.4518.00
141.203F17.3517.4217.4918.1518.30
143.205R, F18.0518.1218.1918.4519.00
147.209R, F19.0519.1219.1919.4520.00
151.213F20.0520.1220.1920.4521.00
153.215F21.0521.1221.1921.4522.00
157.219R, F23.0523.1223.1923.45*

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
R = Går från Koppargården, Rönnskär 5 minuter före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

2. Mobacken – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare dock längst 2020-06-21

Turnr......:Anm:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅNyåkers- backenUrsviken CSke-hamn C
230, 232R05.3005.3505.4006.00
100, 166R06.1506.2206.3006.50
102.168-06.4506.5207.0007.20
104.17-07.0007.1507.2207.3007.50
108.174-08.0008.1508.2208.3008.50
110.176-08.3008.4508.5209.0009.20
112.178-09.0009.1509.2209.3009.50
116.182-10.0010.1510.2210.3010.50
118.184-10.3010.4510.5211.0011.20
120.186-11.0011.1511.2211.3011.50
124.19-12.0012.1512.2212.3012.50
126.192R12.3012.4512.5213.0013.20
128.194-13.0013.1513.2213.3013.50
132.198R14.0014.1514.2214.3014.50
134.2-14.3014.4514.5215.0015.20
136.202-15.0015.1515.2215.3015.50
140.206F16.0016.1516.2216.3016.50
142.208F16.3016.4516.5217.0017.20
144.21R, F17.0017.1517.2217.3017.50
148.214R, F18.0018.1518.2218.3018.50
152.218F19.0019.1519.2219.3019.50
156.222F20.0020.1520.2220.3020.50
160.226R, F21.3021.4521.5222.0022.20
162.228F22.3022.4522.5223.0023.20

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
R = Går till Koppargården, Rönnskär.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2019-09-02 och tillsvidare dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Stenbackavägenvia Sj.DalenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatan
99.163-06.1506.2206.30
101.165-06.2506.4506.5207.00
105.169-07.2507.4507.5208.00
107.171-07.5508.1508.2208.30
113.177-08.5509.1509.2209.30
111.175-09.2509.4509.5210.00
117.181-10.2510.4510.5211.00
119.183-10.5511.1511.2211.30
123.187-11.5512.1512.2212.30
125.189-12.2512.4512.5213.00
129.193-13.2513.4513.5214.00
131.195-13.5514.1514.2214.30
135.199-14.5515.1515.2215.30
137.201-15.2515.4515.5216.00
141.205F16.2516.4516.5217.00
143.207F16.5517.1517.2217.30
147.211F17.5518.1518.2218.30
149.213F18.2518.4518.5219.00
153.217F19.2519.4519.5220.00
155.219F19.5520.1520.2220.30
159.223F21.2521.4521.5222.00

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Sunnanå – Centrum – Sj. dalen – Stenbacka

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:NyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-Åvia Sj.DalenStenbackavägen
100.162-06.3006.3306.4507.00
102.164-07.0007.0307.1507.30
106.168-08.0008.0308.1508.30
108.17-08.3008.3308.4509.00
112.174-09.3009.3309.4510.00
114.176-10.0010.0310.1510.30
118.18-11.0011.0311.1511.30
120.182-11.3011.3311.4512.00
124.186-12.3012.3312.4513.00
126.188-13.0013.0313.1513.30
130.192-14.0014.0314.1514.30
132.194-14.3014.3314.4515.00
136.198F15.3015.3315.4516.00
138.2F16.0016.0316.1516.30
142.204F17.0017.0317.1517.30
144.206F17.3017.3317.4518.00
148, 210F18.3018.3318.4519.00
150.212F19.0019.0319.1519.30
154.216F20.0020.0320.1520.30
156.218F20.3020.3320.4521.00
160.222F22.3022.3322.4523.00

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-21 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
13-10.5011.0011.1011.20
17-12.5013.0013.1013.20

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-21 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
16-11.3511.4212.0012.10
20-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

Tidtabeller Våren 2019

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

Atorp – C – Solbacken
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “61” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl2 – Varugatan Ö.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – C – Anderstorp
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “62” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Går från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2, tur 50 kl. 14.55 och tur 58 kl. 16.15.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Skelleftehamn – C – Moröh. – Solbacken
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “63” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
R = Går kl. 15.15 från Rönnskär, Hyttstuga 3 och runt området, tur 43.
P = Går från portvakten Rönnskär 23.00, tur 73.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar) 5 min före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – Moröh. – C – Skelleftehamn
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “64” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Rönnskär, in och runt området.
P = Går till Rönnskär, portvakten.
N = Går 16.25 från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2, tur 50.
U = Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Klintfors – C – Sunnanå – Hammarängen
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “66” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Hammarängen – Sunnanå – C  – Klintfors
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “65” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Nattrafik Fredag & Lördag

C – Torsgatan – Bergsbyn – Skellefteh.

Nattrafik fredag & lördag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “73” not found /]
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommarafton.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommardagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Skellefteh. – Bergsbyn – Torsgatan – C

Nattrafik fredag & lördag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “74” not found /]
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar, förklaring visas längst ner under resp. tidtabell.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommarafton.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommardagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Lördag & Söndag

Anderstorp – C – Morö Backe – Solbacken

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “67” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
L = Går endast lördagar (ej söndagar).
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – Morö Backe – C – Anderstorp

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “68” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Skellefteh. – Bergsbyn – C – Morön – Solbacken

Lördag & söndag
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “69” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

P = Går från portvakten Rönnskär 5 min före avgångstid i Ske-hamn centrum (tur 77/113 & tur 95/131).
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – Morön – C – Bergsbyn – Skelleftehamn

Lördag & söndag
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “70” not found /]

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
P = Går till Rönnskär, portvakten.
M = Går ej midsommarafton.

Klintfors – C – Sunnanå – Hammarängen

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “72” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Hammarängen – Sunnanå – C – Klintfors

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

[table “71” not found /]
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.