Inlagt den:
30 November 2023

Tillfällig trafikändring

Linje 1
Handelsområdet på Solbacken är i dåligt skick. Därför trafikeras inte hållplatserna Solbacksvägen och Varugatan under kvällen, utan bussarna vänder istället vid rondellen Nöppelbergsvägen /Biltema och bussarna startar vid Nöppelbergsvägen hållplats A.

Detta gäller torsdag 30/11 till 23:15.

Följ Skellefteå buss kanaler för information kring kollektivtrafiken.

-------------------------------------------

TEMPORARY TRAFFIC CHANGE

Line 1

The commercial area at Solbacken is in poor condition. Therefore, the bus stops at Solbacksvägen and Varugatan will not be serviced during the evening. Instead, the buses will turn at the roundabout at Nöppelbergsvägen/Biltema, and the buses will start at Nöppelbergsvägen, bus stop A.

This applies from Thursday, November 30, until 23:15.

Follow Skellefteå bus channels for information regarding public transportation.

crossmenu