Inlagt den:
5 June 2024

Tillfällig hållplats!

Ombyggnad av hållplatser vid Tuböleskolan
Det blir nya fina hållplatser utanför Tuböleskolan med omgående byggstart. Under byggtiden stängs parkeringen delvis av samt att hållplatserna flyttas nedåt på Frögatan. Ombyggnaden förväntas ta ca 10 arbetsdagar.

Renovation of bus stops at Tuböle School
There will be new nice stops outside Tuböleskolan with construction starting immediately. During the construction period, the parking lot will be partly closed and the stops will be moved downwards on Frögatan. The rebuilding is expected to take about 10 working days.

crossmenu