Användarvillkor-app

Användarvillkor

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Skellefteå buss app ’Skellefteå buss’. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av våra resevillkor.

Resenärskategorier

Nedanstående ålderskategorier gäller oavsett om rabatterat biljettalternativ erbjuds eller inte.

Barn 0-6 år:

Kategorin avser barn fram till dagen före de fyller 7 år. Högst två barn under 7 år åker gratis med betalande medresenär. Ytterligare barn, samt ensamåkande barn under 7 år ska lösa barnbiljett (7-19 år). För barn i grupp, till exempel en förskolegrupp, gäller att alla löser biljett.

Barn 7-19 år:

Kategorin avser barn/ungdomar från den dag man fyllt 7 år till dagen före 20-årsdagen.

Ungdom 20-25 år:

Kategorin avser ungdomar från den dag man fyllt 20 år fram till dagen före 26-årsdagen.

Vuxen 26-64 år:

Kategorin avser personer från den dag man fyllt 26 år fram till dagen före 65-årsdagen.

Senior 65+år:

Kategorin avser personer fyllda 65 år och äldre.

För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid biljettkontroll.

Biljettens giltighet

Biljett för resa inom Skellefteå Lokaltrafik eller mellan Skellefteå Lokaltrafik och Norrlandslänen gäller för på biljetten angivet antal resor inom angivet geografiskt område under biljettens giltighetstid. Med ”Norrlandslänen” avses följande län; Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår i biljetten om det sker inom giltighetstiden. Påstigning och byten ska ske inom biljettens geografiska område.

För att vara giltig ska biljett aktiveras före eller i samband med ombordstigning. Kopierad biljett, exempelvis foto- eller skärmbild, är inte ett giltigt färdbevis.

Nedan följer villkoren för Skellefteå Lokaltrafiks vanligaste biljettyper som Skellefteå buss erbjuder oavsett försäljningskanal.

Under 2023/2024 byter vi biljett- och betalsystem. Under tiden för bytet kan det förekomma avbrott i möjligheten att på bussen köpa hela sortimentet beskrivet nedan.

ENKEL (enkelbiljett) - för dig som reser enstaka gånger Enkelbiljetten gäller för en resa på en sträcka. Smidigast är att köpa din enkelbiljett i Skellefteå buss app, där du får ett digitalt färdbevis med en QR-kod. Du har då fri övergång inom en timme inom hela Skellefteå Lokaltrafik. Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. Du kan även betala med kort direkt på bussen. Då ingår dock ingen fri övergång, utan du köper en ny biljett om du ska byta buss. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna visa legitimation vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

RABATTRESA (Rabattkortsresa) - för dig som åker då och då Du köper 6 eller 10 resor åt gången. Rabattresor kan du köpa i appen, ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Vill du ha resorna på ett busskort så betalar du en engångsavgift på 25 kronor för att få själva kortet. Du kan fylla på kortet med nya rabattresor via webbshop/Mina sidor, där du får dem till bäst pris, eller ombord på bussen till en lite högre kostnad. Rabattresorna är inte personliga men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa rabattresor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Med rabattkortet har du fri övergång inom en timme (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen).

30 dagar - för dig som åker ofta

Periodkortet 30 dagar passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola varje veckodag. Det gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar inom Skellefteå Lokaltrafik, dessutom gäller det på Flygbussen Skellefteå. Periodkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa periodkort ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Vill du ha resorna på ett busskort så betalar du en engångsavgift på 25 kronor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod på webbshop/Mina sidor, i appen eller på bussen. Det är alltid billigast att köpa biljetten innan du kliver på bussen. Då går det snabbt vid påstigning vilket även andra resenärer uppskattar!

PERIODKORT FLEX för dig som åker max 10 dagar under en 30-dagarsperiod Periodkort FLEX passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola max 10 dagar på en 30 dagarsperiod. Det gäller för obegränsat antal resor under de 10 dagarna som du väljer att åka inom Skellefteå Lokaltrafik. Periodkort FLEX är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkort FLEX köper du i appen, ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Vill du ha resorna på ett busskort så betalar du en engångsavgift på 25 kronor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod i vår webbshop/Mina sidor, i appen eller på bussen.

ÅRSKORT för dig som åker året om

Årskortet passar dig som åker hela året. Årskortet kan endast köpas via avtal om autogiro under minst 12 månader och avtalet gör du med Länstrafiken Västerbotten vilka även skickar busskortet till dig.

BESÖKSKORT 24 tim eller 72 tim

Besökskortet passar dig som åker flera sträckor under en begränsad tid, välj ett eller tre dygn.

Besökskortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa besökskort ombord på bussen, på webbshop/Mina sidor (förutsätter att du redan har ett busskort, 25:-) eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva busskortet (köps på bussen eller busstationen). När perioden gått ut kan du betala för ett nytt besökskort via webbshop/Mina sidor eller på bussen.

Flygbussbiljett

För att resa med Flygbussen behöver resenären köpa en flygbussbiljett. Biljetter till flygbussen ger fri övergång till och från tätortstrafiken, Skellefteå Lokaltrafik.

Hockeybussbiljett

För att resa med Hockeybussen behöver resenären köpa en Hockeybussbiljett. Det finns olika betalningsmöjligheter:

– Kortbetalning vid påstigning på bussen.

– Reskassa på busskort. Det går inte delbetala med reskassa på bussen.

– Det går inte att köpa biljetter till hockeybussen via den nya appen ännu.

– Kontanter accepteras inte som betalning i bussarna.

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska visas upp i samband med ombordstigning på bussen. Detta gäller oavsett om biljetten finns i appen, är utskriven på papper eller är kopplad till ett plastkort. Situationer kan uppstå då kort eller biljetter ej kan läsas av i biljettläsaren. Resenären ska då visa upp giltig biljett för förare.

Betalningsalternativ

I appen Skellefteå buss kan du välja att betala med Swish eller bank- och kreditkort. Du registrerar betalsätten i appen och betalmetoden väljs vid varje köptillfälle. Inga kontanter är giltiga ombord på bussen.

För betalning med Swish krävs ett svenskt mobilnummer samt tillgång till Bank-ID. Åldersgränser för användning av Swish bestäms av bankerna.

Ersättning vid försening

Vid försening, med 20 minuter eller mer, kan du ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport eller prisavdrag. Lag (2015:953) behandlar kollektivtrafikresenärers rättigheter när det gäller förseningsersättning.  Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Se https://www.skebuss.se/faq/#div_block-35-20 för vidare information om förseningsersättning.

Biljettkontroll

Skellefteå buss genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken. Resenären ska under hela resan kunna uppvisa en giltig biljett som kan kontrolleras maskinellt samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att aktivera och validera (blippa) biljetten vid ombordstigning. Vid resa med rabatterad biljett ska du alltid kunna styrka att du är berättigad till rabatt.

Vid kontroll är resenären skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon, plastkort eller pappersbiljett till biljettkontrollanten. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett och eventuellt kompletterande handlingar kan du enligt lag debiteras en tilläggsavgift på 1500kr.

Har du biljett i Skellefteå buss app ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i Skellefteå buss app godkänner du i sin helhet dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Skellefteå buss app.

Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida skebuss.se och genom mobila applikationer för iOS och Android. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform tjänsterna tillhandahålls. Med tjänsterna avses de funktioner i appen Skellefteå buss som tillgängliggörs för den som har ett användarkonto.

Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande. Avtal om ingående av tjänsterna så som registrering får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas genom att målsman kopplar appen till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs för dig som är minderårig. Tjänsterna får endast användas av dig som är 13 år eller äldre. Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna.

Licens

Skellefteå buss ger dig genom godkännande av användarvillkoren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda appen Skellefteå buss under villkorens giltighetstid på mobila enhet som du äger eller kontrollerar. Om du inte följer villkoren kan licensen komma att återkallas av Skellefteå buss. Din rätt att använda Skellefteå buss app förutsätter att du personligen har godkänt våra användarvillkor. Om villkoren mellan dig och Skellefteå buss upphör, upphör din rätt att använda Skellefteå buss app.

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende tjänsterna tillhör Skellefteå buss eller tredje part med vilka Skellefteå buss samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt. Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i tjänsterna.

Tillgänglighet och spärr av Tjänst

Tjänsterna är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Trots att Skellefteå buss strävar efter att tillhandahålla dig tjänsterna utan teknisk störning, kan Skellefteå buss inte garantera att tjänsterna alltid kommer att vara fullt tillgängliga eller fungera felfritt. Om Skellefteå buss avser att utföra planerade avbrott i tjänsterna med anledning av uppdateringar, förbättringar, underhåll eller likande åtgärder kommer du att informeras om det planerade avbrottet eller störningen som detta föranleder. Skellefteå buss förbehåller sig även rätten att helt eller delvis och utan föregående meddelande, spärra tjänsterna för dig vid misstanke om att du;

(i) obehörigen nyttjar annan persons inloggningsuppgifter;

(ii) obehörigen låter annan nyttja persons inloggningsuppgifter;

(iii) använder tjänsterna i strid mot användarvillkoren eller använder, eller har för avsikt att använda tjänsterna i strid med gällande lagstiftning (exempelvis bedrägerier, falska köp, falskt angivande av uppgifter eller liknande); eller

(iv) använder tjänsterna på sådant sätt att Skellefteå buss eller tredje person kan orsakas skada.

Skellefteå buss har också rätt att spärra tjänsterna för dig utifrån teknisk säkerhetsmässig grund eller annan grund om det bedöms nödvändigt för att skydda Skellefteå buss, tredje person eller andra parters intressen. Överlåtelse Skellefteå buss har rätt att utan föregående samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt användarvillkoren.

Resevillkor

Vid köp av biljett godkänner du som resenär de generella resevillkoren för resor med Skellefteå buss.

Återköp av biljett

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp av biljetter för resa. Dock görs undantag vid resa med Skellefteå buss. Ej aktiverade biljetter återköps till sitt fulla värde, dock tas en administrativ avgift ut. När aktiveringsperioden löpt ut kan biljetten inte återköpas.

Vid återköp i appen sker återbetalning i den försäljningskanal du gjorde köpet och till det betalmedel du valde att betala med. Återköpet måste då ske inom 60 dagar från inköpstillfället.

Personuppgifter och cookies

I samband med att Skellefteå buss tillhandahåller biljetter och biljettsystem är det nödvändigt att samla in och behandla vissa personuppgifter.

Skellefteå buss är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som resenär lämnar till Skellefteå buss, exempelvis i samband med registrering av konto inom ramen för tjänsterna eller i övrigt tillhandahåller via tjänsterna (exempelvis platstjänster). Mer information om hur Skellefteå buss behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy som du också kan läsa och godkänna i appen, samt på hwww.skebuss.se/integritetspolicy/

Ändringar av Villkor

Skellefteå buss förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst göra förändringar och tillägg i dessa användarvillkor och tjänster. Sådan ändring som avses i denna punkt godkänns av dig nästa gång du loggar in på kontot. För det fall godkännande inte görs upphör din rätt att använda tjänsterna. Vid var tid gällande villkor finns publicerade i appen Skellefteå buss och på Mitt Konto. Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut kan meddelas av Skellefteå buss med direkt ikraftträdande.

Avtalstid och uppsägning

Avtal som har ingåtts mellan Skellefteå buss och dig är giltigt under den tid som resan pågår eller tillsvidare, så länge du nyttjar någon av tjänsterna.

Du kan närsomhelst säga upp avtalet för appen Skellefteå buss för omedelbart upphörande. Uppsägning sker genom att följa instruktionerna i tjänsten eller via e-post: info@skebuss.se<mailto:info@skebuss.se> Om du tar bort Skellefteå buss app från din mobila enhet, försvinner biljetter och annan information från denna och Skellefteå buss ansvarar inte för förlust av sådan data.

Skellefteå buss har rätt att omedelbart och utan skriftligt meddelande, säga upp tjänsten om du använder den i strid med vad som stadgas i användarvillkoren. Skellefteå buss har även rätt att säga upp avtalet enligt denna punkt för det fall du inte varit aktiv i någon av tjänsterna under en period om två år, förutsatt att betalning för tjänsterna inte skett för längre period.

Skellefteå buss ansvar och ansvarsbegränsningar Tjänsterna i appen Skellefteå buss tillhandahålls i befintligt skick och du är självständigt ansvarig för användandet av tjänsterna och den mobila enhet, programvara eller annan utrustning som krävs för att möjliggöra användande av tjänsterna. Skellefteå buss ansvarar inte för den skada som uppkommer genom att du använder tjänsterna i strid med användarvillkoren eller med anledning av att du inte följt de särskilda villkoren som programvarubutiken uppställt. Skellefteå buss ger inga garantier om tjänsterna och dess innehåll eller funktion och ansvarar inte heller under några omständigheter för tekniska problem som kan uppstå hos tredje part; exempelvis i anledning av problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med resenärens mobila enhet eller liknande.

Motstridiga villkor

Om det skulle finnas motstridiga villkor i Skellefteå buss app-användarvillkor och resevillkor i förhållande till vad som anges i övriga informationskanaler ska innehållet i användarvillkoren och resevillkoren ha tolkningsföreträde.

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson följer Skellefteå buss Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Kontakt

Skellefteå buss

Lagergatan 21 C

Utdelningsadress

Box 377, 931 24 Skellefteå

Tfn: 0910-72 56 00

E-post: info@skebuss.se<mailto:info@skebuss.se>

Webb: skebuss.se

Org.nr: 556041-2370

Norrlandslänen

Appen Skellefteå buss kan användas för resor i Jämtlands Län, Västernorrlands Län, Västerbotten och Norrbotten, samt i stadstrafiken i Umeå, Luleå och Skellefteå. Vissa biljetter gäller också för resor med Norrtåg. För resa över länsgräns kan själva resan vara den andra trafikhuvudmannens ansvar.

Din Tur (Västernorrlands Län)

0771 - 100 110

www.dintur.se<http://www.dintur.se>

kundservice@dintur.se<mailto:kundservice@dintur.se>

Länstrafiken Jämtland

www.ltr.se<http://www.ltr.se>

0771-100 110

Ta Bussen & Ultra (Västerbotten)

0771 - 100 110

www.tabussen.nu<http://www.tabussen.nu>

brev@tabussen.nu<mailto:brev@tabussen.nu>

Länstrafiken Norrbotten

0771 - 100 110

ltnbd.se

lanstrafiken@ltnbd.se<mailto:lanstrafiken@ltnbd.se>

Luleå Lokaltrafik - LLT

www.llt.lulea.se<http://www.llt.lulea.se>

0771-99 00 00

Norrtåg

0771 - 444111

norrtag.se