Från och med fredag 26/3 klockan 18.00 kommer det östra körfältet på Stationsgatan och därmed busshållplatserna i nordlig riktning, läge T & U, att vara avstängda på grund av vägarbete. På måndag morgon 29/3 klockan 04.00 förväntas arbetet vara avslutat.

Under denna tid kommer lägena T & U att tillfälligt flyttas till Kanalgatans norra sida mellan Sara Kulturhus och Stationsgatan, bara “runt hörnet”.

Den västra sidan av Stationsgatan lägena R & S påverkas inte. Där går bussarna som vanligt!