SMHI har utfärdat en klass 2 varning för Västerbottens kustland som drar in torsdag morgon 21 januari till fredag morgon 22 januari. Varningen är kraftigt snöfall. Det kan innebära störningar i trafiken med förseningar och inställda turer.

Länstrafiken informerar när det gäller all regiontrafik, via deras hemsida och deras app>>
Skellefteå Lokaltrafik informerar via Skellefteå buss´ hemsida>>