Under 2021 minskade Skellefteå buss sina utsläpp av koldioxid med 2000 ton jämfört med 2020.
Det är framför allt en ökad användning av biogas som lett till klimatbesparingen men även bolagets sex elbussar har bidragit till resultatet.

  • 2000 ton koldioxid motsvarar den mängd koldioxid som 2650 granar binder under hela sin livstid på ungefär 90 år. Det säger en del om hur stor den här minskningen faktiskt är, säger Håkan Fahlgren, teknisk chef på Skellefteå buss.

Skellefteå buss fordonsflotta kör ungefär 5 miljoner kilometer varje år. Ungefär hälften av sträckan, 2,5 miljoner kilometer körs av biogas- och elbussar. Den andra hälften körs av bussar där man till stor del ersatt det fossila bränslet med den gröna syntetiska dieseln HVO.

  • Vi har minskat vårt fossila beroende markant de senaste åren och målet är såklart att helt fasa ut det inom en snar framtid. Vi kommer att öka användningen av biogas och planerar även för fler elbussar i framtiden, säger Håkan Fahlgren.

En helt fossilfri fordonsflotta är inte bara bra för klimatet. Eftersom såväl biogasen som elen produceras lokalt i Skellefteå så slipper man dessutom att vara beroende av omvärlden för att tillgodose bränslebehoven.

  • Det blir en dubbel samhällsnytta. Vi minskar vår påverkan på klimatet samtidigt som vi använder oss av våra egna lokala tillgångar på ett konstruktivt sätt, säger Håkan Fahlgren.