Nu står det klart att Skellefteå buss kommer att vara miljöcertifierade enligt ISO 14000-1 under de närmaste tre åren. Vårens planenliga miljörevision som genomförts av den oberoende parten Intertek visar inte på några avvikelser.

– För oss är det här ett bevis för att vi är på rätt väg i vårt miljöarbete. Vi både vill, kan och ska vara en del av Skellefteås utveckling mot ett hållbart samhälle, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.      

 På Skellefteå buss pågår ett kontinuerligt arbete med att minimera företagets miljöpåverkan och flera insatser har redan genomförts. Det handlar bland annat om flytten till den nya genomtänkta depån och verkstaden på Hedensbyn och den succesiva övergången till bussar som drivs av biogas och el.

– Vi har ju som målsättning att vår fordonsflotta ska vara helt fossilfri inom tio år och vi är beslutna om att uppnå det målet, berättar Marie Larsson.

Lagarbete bakom miljöcertifieringen
Under våren har Skellefteå buss sett över samtliga sina interna processer och det pågår ett prioriterat förbättringsarbete utifrån en fastställd projektmodell. Marie Larsson berättar att hon är både stolt och imponerad över sina medarbetares inställning:
– Arbetet med den nya ISO-certifieringen har verkligen varit en laginsats. Det är ju en del av vår miljöpolicy att alla våra medarbetare ska ha kunskap om miljöpåverkan och utifrån det kunna agera klimatsmart. Då är det så klart glädjande att få uppleva det engagemang som alla visar för att vi ska lyckas.

Förändrade beteenden en nyckelfaktor
Med ett certifierat miljöledningssystem på plats kommer Skellefteå buss att fortsätta arbetet med att utveckla både verksamheten och fordonsflottan ur klimathänseende. Samtidigt menar Marie Larsson att det finns en annan aspekt som är lika viktig för att kunna bidra till ett hållbart Skellefteå.
– Vi behöver skapa ett förändrat resebeteende. Det kollektiva resandet har naturliga miljöfördelar och med en fordonsflotta som i allt högre utsträckning körs med fossilfria drivmedel blir det ännu mer tydligt. När dessutom trafikomläggningen genomförs fullt ut i höst har vi ännu större möjligheter att göra bussåkandet till en självklar del av Skellefteåbornas vardag, säger Marie Larsson.

Certifikat ISO 14001:2015 Skellefteå buss ledningssystem, pdf>>

 

För mer information, kontakta:

Marie Larsson, vd Skellefteå buss, 0910 – 72 56 01, 070-536 64 84