Skellefteå buss blir först i Sverige med att använda UVC-ljus för att desinficera bussarnas inomhusmiljöer.
Skellefteåföretaget Whitebox har utvecklat tekniken, som befriar ytskikt och luft från såväl coronavirus som andra typer av virus och bakterier.
– För oss är det viktigt att skapa trygga och säkra miljöer i kollektivtrafiken, både nu under rådande pandemi och i ett längre perspektiv, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Kollektivtrafiken har påverkats starkt av pandemin och Skellefteå buss har sedan tidigare genomfört flera
åtgärder för att minska risken för smittspridning. Förutom rutiner med extrainsatta städteam, har bolaget
utvecklat en lösning som möjliggör betalning utanför framdörren och påstigning via de bakre dörrarna. Efter att
Whitebox uppmärksammats för sin teknik som med UVC-ljus desinficerar potentiellt smittsamma ytor inom
bland annat detaljhandeln, föddes en idé hos Skellefteå buss om att tekniken skulle kunna användas även för
bussar inom kollektivtrafiken. Marie Larsson berättar:
– Vi kontaktade Whitebox och tillsammans genomför vi nu ett pilotprojekt för att utveckla en teknik som
desinficerar både luften och ytskikten i våra bussar. Det känns extra spännande att göra det här tillsammans
med ett lokalt företag, som ligger så långt fram även internationellt.

Bättre miljöer för medarbetare och resenärer

Idén att använda UVC-ljus för att desinficera bussarna föddes ur de behov som skapats under coronapandemin,
men tanken är att tekniken ska användas även när läget i samhället har stabiliserats.
– Det här är absolut en långsiktig lösning för oss på Skellefteå buss, där vi kan skapa tryggare miljöer för både
våra medarbetare och resenärer. Processen med att desinficera bussarna med UVC-ljus inkluderas i våra
ordinarie städrutiner, vilket gör att vi kan minska risken för smittspridning även av virus och bakterier som
orsakar exempelvis förkylningar och magsjuka, säger Marie Larsson.

Fritt från kemikalier

En av fördelarna med att desinficera med hjälp av UVC-ljus är att varken resenärer eller personal behöver
utsättas för några kemikalier, samtidigt som det är mer miljövänligt. Whitebox kommer att genomföra
labbstudier för att säkerställa att rätt nivåer uppnås och att metoden skapar bästa möjliga effekt på bussarna.
Dessutom finns det möjlighet att ta fram en app-lösning, som adderar mer funktionalitet och kontroll för
uppföljning.
– Vi har en stark tro på den här produkten. Den skulle mycket väl kunna ingå i vårt ordinarie sortiment och även
integreras redan när bussar och lastbilar tillverkas. Totalt tar desinfektion av en buss mindre än tio minuter och
produkten kommer att utvecklas ytterligare genom de erfarenheter vi får tillsammans med Skellefteå buss,
berättar Whitebox CEO Erik Wikström.