Skellefteå buss vidtar ytterligare åtgärder som stärker tryggheten och tillgängligheten i verksamheten med anledning av coronaviruset. I bussarna i stadstrafiken införs en förändrad betallösning nära den främre entrédörren så att resenärer kan göra biljettköp och validering utanför bussen.
– Vi har resonerat oss fram till lösningen genom god dialog med alla berörda parter, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skellefteå buss har under våren etappvis gjort förändringar för att kollektivtrafiken ska fortsätta att vara trygg och tillgänglig även i en tid när coronaviruset sprids.
– Vi gör vad vi kan för att minska riskerna för smittspridning. En god arbetsmiljö för våra chaufförer är viktigt, liksom att vi håller en hög servicenivå för våra resenärer, säger Marie Larsson.

28 bussar byggs om
I torsdags stängde Skellefteå buss framdörren vid påstigning för att undvika närkontakt mellan chaufförer och resenärer.
Den temporära åtgärden följs nu upp av att Skellefteå buss från och med idag och under en tvåveckorsperiod framåt kommer att implementera en förändrad betallösning i 28 bussar som går i stadstrafiken. Bussarna byggs om så att biljettmaskiner och validatorer hamnar nära den främre
entrédörren. Efter att resenärer köpt biljett eller validerat sitt kort görs sedan påstigning via dörren i bussens mitt. Det ökar möjligheterna att hålla avstånd.
– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med fackförbundet Kommunal och lyssnat på deras önskemål. Det har även varit ett fint engagemang bland våra medarbetare och kloka förslag på lösningar har kommit därifrån, säger Marie Larsson.
– Det är positivt att företagsledningen tar till sig våra synpunkter och vill lösa frågor i samverkan. Utifrån våra olika perspektiv och erfarenheter kan vi tillsammans skapa en kollektivtrafik som fungerar i svåra tider såväl som i framtiden, säger busschauffören Kerstin Lindqvist.

Utvecklar erbjudandet
Satsningen görs tills vidare i bussarna som går i stadstrafiken.
– Efter några veckor ska vi utvärdera satsningen med alla berörda och lyssna på resenärerna. Våra kunder är i fokus för oss och vi vädjar till resenärerna att helst köpa biljetter i förväg. Kunderna kan använda sina befintliga busskort och appen som tidigare även när vi flyttar platsen för betalning. Vi ser även över hur vi kan utveckla erbjudandet med fler förenklade digitala lösningar som kan underlätta kollektivt resande, säger Marie Larsson.

FAKTA / Skellefteå buss främsta åtgärder för att hantera coronaviruset
12 mars: Kontinuerlig intern och extern information om utvecklingen av läget.
13 mars: Utökad städning av lokaler och bussar.
23 mars: Extra städning av bussar ute på linjesträckningarna.
24 mars: Tvättservetter till chaufförer.
2 april: Mindre trängsel i bussarna genom att turtätheten behålls. Förstärkningsbussar på peaktider fortsätter att gå.
14 april: Tillhandahållande av visir och handskar till chaufförer.
30 april: Framdörrarna på bussarna stängs tillfälligt.
7 maj: Ny betallösning införs vid framdörren i 28 stadsbussar.