2021-11-30 Restriktioner för handelsplatser

I morgon den 1 december 2021 införs nya restriktioner som bland annat berör handelsplatser. Länstrafikens försäljningsställen berörs av dem, det vill säga även Skellefteå Busstation/Reseinfo. De kommer att sätta upp affischer igen om att hålla avstånd, stanna hemma vid förkylningssymtom och att sprida ut sig i lokalen. Tack för att ni alla hjälps åt för att hindra smittspridningen av Covid-19!