Cirkulationsplatsen på väg 372 vid korsningen med Svedjevägen fortsätter att byggas. Den 6 augusti öppnas de nya busshållplatserna för trafik! Den 6 augusti öppnas också den nya gång- och cykelvägen under väg 372. Se Trafikverkets karta nedan.

De tillfälliga hållplatserna väster om rondellen kommer avlysas.

Hela cirkulationsplatsen beräknas vara klar i oktober.