I november 2019 vann Skellefteå buss upphandlingen av trafikområdet nordvästra Skellefteå. Det medför nu en investering av tio nya bussar, varav sju drivs på biogas och tre på HVO miljödiesel.

Det här bussinköpen är ytterligare en del i vår strävan efter att nå vårt mål med en fossilfri fordonsflotta 2030!

Läs hela pressmeddelandet här.