Pressmeddelande från Skellefteå kommun 18/2 nedan. Skellefteå buss kommer publicera relevant information på vår hemsida, så som nya tidtabeller och linjekartor ca 1-2 veckor före det nya börjar gälla.

PM:
Från och med den 14 mars kommer nya busslinjer att börja gälla i lokaltrafiken i Skellefteå, i samband med att Torsgatan öppnas för busstrafik. Övrig trafik kommer inte att tillåtas trafikera Torsgatan via Bergsbyrondellen förrän gatan är helt färdigställd.

Linjenätet i lokaltrafiken drogs senast om hösten 2020 som en följd av utvecklingen i Skelleftedalens nordöstra delar.

  • Nu när Torsgatan färdigställs för busstrafik kan linjenätet justeras så att linjerna blir rätare och snabbare och därmed ge fler människor möjlighet att resa kollektivt, säger Robert Nyman, verksamhetschef Trafik, Skellefteå kommun, och fortsätter:
  • Förutom miljömässiga fördelar är en hög andel resor med buss nödvändig för att minska den förväntat höga trafikbelastningen till och från Bergsbyns industriområde. God kollektivtrafikförsörjning kommer att bidra till att förbättra framkomligheten för övrig trafik.

Så ser den nya linjedragningen ut

Linje 3 och 4 förändras så att Sunnanå sitter ihop med Bergsbyns industriområde och Klemensnäs, medan Mobacken sitter ihop med Lasarettet och Bergsbyn. Förändringen ska ge en mer logisk sammankoppling utifrån skolstruktur, industrier och bostäder och är något som möjliggörs tack vare att Torsgatan öppnas för busstrafik. På grund av ett lågt resande till och från Plåtvägen kommer linje 3 att stanna och starta på Nyckelgatan.

Eftersom Lasarettsvägen kommer att trafikeras av linje 4, i stället för som idag av linje 1, blir restiden från Centrum till Morö backe och Solbacken kortare. Resenärer på linje 1 från Solbacken som vill åka till lasarettet kan byta från linje 1 till linje 4 på alla hållplatser längs Torsgatan, eftersom båda linjerna har den sträckningen.

Linje 2 från Sjungande dalen läggs om via Klockarbergsleden och lasarettet, vilket ger boende i Skelleftehamn och Ursviken såväl som Sjungande dalen en direktkoppling till lasarettet. Eftersom linje 2 går i 15-minuterstrafik finns det då även fortsättningsvis en buss mellan Centrum och lasarettet varje kvart.

Linje 9 kommer att trafikera de nya hållplatserna framför lasarettets huvudentré och omloppen effektiviseras så att utbudet blir bättre.

Förändringar utanför stadskärnan

Även i regiontrafiken kommer det att ske förändringar från den 14 mars. Efter ett Skellefteåförslag har linjerna 225 och 226 till Burträsk setts över och fått förbättrade kvällsturer. Även dagtid har tabellen setts över för att det ska finnas goda resmöjligheter.

Linje 205 till Boliden kommer att få ytterligare en tur och returtur från måndag till fredag, vilket är i linje med vad företaget Boliden länge har önskat.

Det genomförs även en del mindre justeringar i körtid på regionbusslinjerna. Det är nödvändigt eftersom de ökade trafikmängderna i centrum har gjort att bussarna blivit försenade. Reser du med regiontrafiken rekommenderas du att titta på hur detta påverkar just din tidtabell.

 

FAKTA: Nya linjedragningar i lokaltrafiken

Linje 1. Anderstorp-Centrum-Solbacken (grön)

Linje 2. Stenbacka-Lasarettet-Centrum-Ursviken-Skelleftehamn (röd, oförändrad ut mot Skelleftehamn)

Linje 3. Nyckelgatan-Centrum-Bergsbyns industriområde-Klemensnäs (blå)

Linje 4. Mobacken-Centrum-Lasarettet-Bergsbyn (lila)

Linje 9. Lasarettet-Centrum-Moröhöjden-Solbacken (orange)

 

För mer information, kontakta:

Robert Nyman, verksamhetschef Trafik: 070-678 65 48