Onsdag 1/4 kom Folkhälsomyndigheten med nya allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Där betonar man bland annat att varje enskild person har ett stort eget ansvar för att hindra smittspridningen.

Kollektivtrafiken berörs också av de nya råden.

Skellefteå buss har fortsatt med full trafik trots en minskning av resande på cirka 50%. Det här betyder mindre trängsel i bussarna och det är ett av våra sätt att ta ansvar för att motverka spridningen av coronaviruset. Så länge vår personalstyrka är frisk så kan vi fortsätta med detta. Extra städ i bussarna, upplysningskampanjer och medvetandegörande arbetar vi också med för att på bästa sätt säkra våra kunders och personals miljö.

Här kan du läsa de nya allmänna råden från 1/4 2020.