Ny trafik 19/8 2019! 2019-06-20T10:49:00+00:00

19/8 2019 kommer ett nytt linjesystem för busstrafik att tas i bruk. Målet är att kommunen ska få en attraktiv kollektivtrafik och öka antalet resor.

Läs gärna mer ingående om utredning och beslut via kommunens hemsida>>

Vanligt förekommande frågor + svar hittar ni här>>

Här hittar ni en stiliserad översiktskarta på det nya linjesystemet för Skellefteå Lokaltrafik>>

Nedan publicerar vi den tidtabell som finns planerad för Skellefteå Lokaltrafik vintern 2019/2020. Denna kommer att finjusteras innan den går till tryckeriet, så vissa justeringar kan det bli.

Skellefteå Lokaltrafik Vintern 2019/2020>>