I framtidens Skellefteås ska ännu fler människor dela på både utrymmet i trafiken och miljön. Då får det kollektiva resandet en allt viktigare roll och vi utvecklar därför hela tiden vårt erbjudande. Från 14 mars gör vi det ännu enklare att resa i kollektivtrafiken. Bland annat blir det två linjer som passerar Lasarettsbacken och det kommer att gå snabbare att ta sig till både Solbacken och Northvolt.

Nedan en kort lista på förändringarna som börjar gälla den 14/3. I den nya tidtabellen har ni mer detaljerad information.

2022-03-14, Vinter-vårtidtabell 2022, vers. 3:

– Linje 1 ändrar linjesträckning, nu via E4:an för snabbare restid.
– Linje 2 ändrar linjesträckning, nu via Lasarettsvägen.
– Linje 3 börjar och slutar på Nyckelgatan då antalet resande mot Plåtvägen inte motiverar kollektivtrafik till området.
– Linje 4 ändrar linjesträckning, nu via Lasarettsvägen samt ny sträckning via Risbergsgatan.
– Linje 3 och 4 förändrad linjesträckning i östlig riktning (Hedensbyn/Bergsbyn). De byter start/stopphållplats. Linje 4 börjar och slutar i Bergsbyn, hållplats Bergsbyvägen. Linje 3 börjar och slutar i Klemensnäs på Mekanvägen.
– ”Bytespunkten” på Risbergsg./Svedjev. kommer vara kvar som hållplats men linje 3 och 4 kommer inte invänta varandra.
– Linje 9 börjar och slutar vid lasarettets huvudentré.
– Ny permanent hållplats Torsgatan Ö. så snart det är praktiskt möjligt.
– Linje 3 får tidigarelagd avgångstid från Nyckelgatan med 5 minuter.
– Linje 3, sträckan centrum – Mekanvägen, får kvartstrafik under peaktider.
– Linje 1 trafikerar inte hållplats Campus. Inom Skellefteå Lokaltrafik är det endast endast linje 3 trafikerar hållplats Campus.
– Linje 4 – ny hållplats på Risbergsgatan.
– Linje 4 – på Stationsgatan är avgångshållplatserna kastbytta! Ska du resa mot Mobacken måste du stå på den västra sidan av Stationsgatan, ska du resa mot Bergsbyn måste du stå på den östra sidan av Stationsgatan.
– Förändrad tidtabell.
– Förändringar i hållplatser med anledning av linjeförändringar.

Linjerna i Skellefteå Lokaltrafik, översiktskarta, gäller från och med 2022 03 14 och tills vidare>>

Tidtabell, våren 2022, gäller från och med 2022 03 14 till och med 2022 06 18>>