Kom ihåg flytten den 7/1!

Nya fina väderskydd, närhet till busstationen och nära att byta inom lokaltrafiken!

Från och med den 7/1 2021 börjar Skellefteå Lokaltrafik använda den nya centrumhållplatsen på Stationsgatan mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan.

Nuvarande Läge D flyttas till Stationsgatans östra del och Läge B & C flyttas till Stationsgatans västra del. De nya lägena får nya namn/bokstäver för att inte blandas ihop med de lägen/gater som finns på busstationen för regionbussar.

Endast linje 2 och 8 kommer ha fasta lägen, läge R mot Skelleftehamn och Läge T mot Stenbacka. Alla övriga linjer ställer upp på Läge S och U i den ordning bussarna kommer in till Stationsgatan.

Hållplats ”Balder” i båda riktningarna på Kanalgatan kommer inte att trafikeras fr.o.m 7/1, den kommer att helt tas bort.

Till våren färdigställs platsen med planteringar, stensättningar och vägbeläggningar samt nya digitala informationsskärmar.

Översiktskarta på centrum>>
Översiktskarta med hållplatslägen (uppställningsplatser) på Stationsgatan för de olika linjerna>>

Välkomna!