Det ska fräsas nya slingor vid trafikljusen korsningen E4 och Östra leden 2022-09-21 kl.20:00 – 06:30.

Detta kommer beröra linje 1 under ovan tider. Då vi måste köra en stor omväg på grund av detta så förväntar vi oss ordentliga förseningar på linje 1 under tiden för avstängningen. Förseningarna kan även komma att påverka andra linjers punktlighet.

Berörda hållplatser:
Hållplats ”Brandstationen” och ”Nöppelbergsvägen” kan inte trafikeras på väg till Solbacken. Vi välkomnar resenärer till intilliggande hållplatser.

Vi ber om överseende om detta då det är utom vår kontroll.

Tack!