Under vecka 24 och 25 (14 – 27/6) kommer Klockarbergsleden stängas helt i stället för som det är idag, enkelriktat. Under denna tid kör vi den alternativa färdvägen via Norrbölegatan i båda riktningar för linje 1.

Detta innebär att hållplats Norrhammarskolan inte kan trafikeras i riktning mot Moröbacke. Vi välkomnar resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Kågevägen 9 under tiden för avstängning.

Välkommen!