Vid måndagens sammanträde föreslog kommunstyrelsen att komplettera det befintliga kollektivtrafiksystemet genom att införa nya linjesträckningar mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Den från början beslutade kvartstrafiken kommer att införas på linje 1 och 2.

–    Vi har lärt oss mycket under det senaste året och har en bra dialog med samtliga inblandade aktörer. Det gör att vi nu kan garantera resurser så att vi kan börja genomföra den utlovade kvartstrafiken på vissa linjer, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

Den snabbaste utvecklingen sker just nu i de östra delarna av centrala Skellefteå där Bergsbyns industriområde växer med flera nyetablerade företag parallellt med bostadsbyggande och starten av Floraskolan till hösten. I takt med att Northvolts fabrik växer fram och tas i bruk kommer antalet pendlare i området att öka än mer. Linjesträckningen mellan centrum och Bergsbyns industriområde är viktig för att fler ska välja bussen och på så vis hålla nere biltrafiken och öka framkomligheten till och från Bergsbyn.

–    Den här utvecklingen kommer att öka efterfrågan på goda förbindelser i kollektivtrafiken. Som ett led i vår satsning på hållbara resor är det viktigt att redan i ett tidigt skede kunna erbjuda en stabil och ändamålsenlig busstrafik till området, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå
När det gäller linjesträckningen mellan centrum och Klemensnäs så kommer den att bidra till att linje 1 mot Solbacken och linje 2 mot Skelleftehamn avlastas och snabbas upp. Detta genom att Bergsbyn läggs på den nya linjesträckningen.

Skellefteås nya kollektivtrafiksystem togs i bruk i augusti 2019. Sedan dess har ett antal justeringar genomförts för att optimera systemet som nu når fler av kommunens invånare än det gamla. Genom att alla bussar inkommer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå har det också blivit enklare för resenärerna att byta till andra bussar.

–    Att införa ett helt nytt system för kollektivtrafik är en utmaning, det tål att upprepas. Vi har behövt genomföra ett antal justeringar för att få trafiken att flyta på bästa sätt. Med den komplettering som genomförs i höst kommer de sista bitarna att falla på plats. Tack vare den flexibla grundstrukturen kan vi dessutom anpassa systemet på de sätt som utvecklingen av staden och kommunen kräver i framtiden, säger Lorents Burman.

Fakta:
Ny numrering av linjerna
Som en följd av de nya linjedragningarna föreslås vissa linjeändar byta nummer för att körtiden på delarna ska passa ihop så bra som möjligt och därmed minska riskerna för förseningar.

Linje 1. Anderstorp-Solbacken (Oförändrad).
Linje 2. Skelleftehamn-Stenbacka (tidigare Mobacken)
Linje 3. Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (tidigare Stenbacka)
Linje 4 (NY). Mobacken-Klemensnäs (tidigare Skelleftehamn)

Trafikutbud:
Utifrån resandestatistiken på de olika linjerna har trafiken anpassats enligt följande:
Linje 1. Anderstorp-Solbacken (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik).
Linje 2. Skelleftehamn-Stenbacka (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik).
Linje 3. Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (30-minuterstrafik).
Linje 4. Mobacken-Klemensnäs (30-minuterstrafik).
Timmestrafik på helgerna på alla linjer. Stärks upp till 30-minuterstrafik där behov finns.

Det kommer också att finnas bytesmöjligheter på Svedjevägen för de som vill åka till Bergsbyns industriområde. Där har trafiken planerats för så kallade 0-minuters byten som förenklar för dem som behöver byta buss.

Frågor och svar, pdf>>

Karta ny linjedragning, förslag per 2020-05-25, pdf>>