Uppdatering 2021-08-23:

Från och med tisdag 24/8 kan inte Flygbussen trafikera parkbron längre. Detta innebär att Flygbussens ordinarie färdväg förändras till att gå över Viktoriabron i båda riktningar. Avstigningshållplatserna ”Parkbron” och ”Campus” på väg mot centrum försvinner därmed och de ersätts inte.

Den tillfälliga hållplatsen på Storgatan tas bort från och med 24/8 och man kan återigen använda hållplats Statt. Däremot är inte hållplatsen på Kanalgatan öppen ännu (den vid H&M). Så resenärer kring centrum hänvisas tillsvidare till hållplats Statt.

ENGLISH:

Update 2021-08-23:
The temporary bus stop on Storgatan will be removed from 24/8, please use the Statt bus stop instead. However, the bus stop on Kanalgatan is not open yet (the one at H&M). Travelers in the city center are referred at the time being to the Statt bus stop.

As of Tuesday 24/8, Flygbussen can no longer operate the bridge from Sörböle to Stationsgatan. This means that Flygbussen’s regular route is changed to crossing the Victoria Bridge in both directions. The consequence will be that the disembarkation stops ”Parkbron” and ”Campus” on the way towards the city center will thus disappear and they will not be replaced.

 

Uppdatering 2021-06-04:

FLYGBUSSEN kör den tillfälliga färdvägen via Storgatan hela sommaren!

Det här innebär att hållplats ”Statt” och ”Kanalgatan” inte kommer att trafikeras av Flygbussen under denna tid. Vi välkomnar resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Storgatan i höjd med Stadsparken i stället.

 

Uppdatering 2021-05-31:

Nu är Kanalgatan öppen och bussarna har börjat trafikera ordinarie färdväg igen.

NY BEDÖMNING är gjort när det gäller FLYGBUSSEN. Den kryssar sig fram idag 31/5 på Kanalgatan men återgår imorgon 1/6 till att gå den tillfälliga färdvägen via Storgatan. Detta gäller tills vidare, hela sommaren.

Det här innebär att hållplats ”Statt” och ”Kanalgatan” inte kommer att trafikeras av Flygbussen under denna tid. Vi välkomnar resenärer till den tillfälliga hållplatsen på Storgatan i höjd med Stadsparken i stället.

 

Uppdatering 2021-05-28:

Projektet är i fas, det betyder att Kanalgatan öppnas upp som planerat på måndag 31/5.

Med andra ord, alla bussar börjar gå ordinarie färdväg till och från Stationsgatan och busstationen från och med måndag 31/5 och därmed trafikeras alla ordinarie hållplatser!

 

2021-05-04:

Kanalgatan avstängd 10-30 maj

Detta berör nästan all busstrafik som ska till och från Skellefteå busstation eller Stationsgatan. Men för resenärerna innebär det bara några små förändringar av få hållplatser samt att vi kan misstänka att det vid vissa tidpunkter kan bli trafikstockning med förseningar som följd. Detta har vi dock ingen rådan över. Ta en tidigare buss om du kan!

Hållplats som inte kan trafikeras under avstängningen:

Hållplats ”Norran” – ersätts EJ.

Hållplats ”Torsgatan/E4:an” – ersätts med tillfällig hållplats på Kågevägen.

Flygbussens hållplatser, ”Statt” och ”Kanalgatan” (vid H&M) – dessa ersätts med en tillfällig hållplats på Storgatan, i höjd med Stadsparken.

 

Skellefteå växer! – Nu påbörjas Kanalgatans förvandling.
Tack för visad förståelse!

 

ENGLISH:

Kanalgatan is closed 10-30 May
For those traveling by bus, this means only a few small changes to a few bus stops. We also suspect that at certain times there may be traffic jams with delays as a result. Take an earlier bus if you can.

Bus stops that can not be operated/trafficked during the shutdown:

Stop ”Norran” – NOT replaced.

Stop ”Torsgatan / E4: an” – replaced with a temporary stop on Kågevägen.

The airport bus stops, ”Statt” and ”Kanalgatan” (at H&M) – these will be replaced by a temporary stop on Storgatan, at the height of the city park.

Skellefteå is growing! – Now Kanalgatan’s transformation begins.
Thanks for your understanding!