Integritetspolicy-app

Integritetspolicy personuppgiftshantering

Skellefteå buss AB hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt, så att du som kund kan känna dig trygg. Nedan kan du läsa om hur vi gör och på vilka grunder vi behandlar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter är nödvändigt för att vi ska fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Insamling av personuppgifter sker i samband med:
– Registrering av busskort.
– Ansökan om Förseningsersättning.
– Prenumeration av störningsinformation via SMS.
– Kontakt med kundtjänst.
– Kontakt via e-mail.
– Köp av biljett i webbshop och app.

Vilka personuppgifter samlar vi in
Skellefteå buss AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss utifrån vilken tjänst det gäller. Det kan vara för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation.
Teknisk information kan samlas in vid besök på våra webbsidor däribland IP-adress, unikt enhets-id, typ av webbläsare och cookieinformation.

Behandling av personuppgifter
Insamlade personuppgifter kan också användas för att:
– Hantera reklamationer, genomföra felsökning och tillhandahålla support.
– Ersätta borttappat kort.
– Kontrollera biljettgiltighet.
– Föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster.
– Utföra analyser för att ge dig relevanta erbjudanden.
– Analysera hur vår hemsida används för att förbättra våra tjänster.
– Personuppgifterna används ej för automatiserat beslutsfattande.

Rättslig grund för insamling av uppgifter
Insamling görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund.

Så skyddar vi uppgifterna
Vi skyddar dina personuppgifter genom kontinuerlig systemövervakning och säkerhetsuppdateringar av våra system för att förhindra intrång.
Vi arbetar i enlighet med de policys som finns upprättade gällande bland annat Säkerhet och Sekretess, och IT-Policy. Personuppgifterna lagras inom EU/EES och överförs ej till tredje land.

Hur länge behåller vi era uppgifter
Skellefteå buss behåller dina uppgifter så länge det behövs för att upprätthålla våra åtaganden gentemot er. Kortregistreringar som avser ogiltiga kort tas bort löpande.

Dina rättigheter
Om du vill använda din lagliga rätt att få dina personuppgifter raderade eller få ut en digitalt läsbar rapport med vilka personuppgifter som finns sparade i systemet kan du lämna en begäran om detta.
Begäran om registeruttag, rättning eller radering av information lämnas till info@skebuss.se eller på telefonnummer 0910-72 56 00.
Om du är missnöjd med Skellefteå buss´ hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är:
Skellefteå buss
Org.nr: 556041-2370
Lagergatan 21C, 931 24 Skellefteå
Dataskyddsombud:
Skellefteå buss har ett dataskyddsombud. Alla frågor till dataskyddsombudet mailas till: info@skebuss.se