Hållplats ”Alhemskyrkan” har varit avlyst i riktning mot Solbacken. Den är nu i bruk igen! Hållplats Alhemskyrkan (den vid Floraskolan) trafikeras i båda riktningarna.

Hållplats ”Ortvägen” har inte haft någon hållplatsstolpe. Men nu har den det! Hållplats ”Ortvägen” trafikeras i båda riktningarna.