Skolan är i full gång och de flesta är tillbaka i vardagen efter sommaren. Det här betyder att fler vill nyttja möjligheten att pendla med buss vilket är glädjande.

Vi gör allt vi kan för att våra resenärer ska känna sig trygga när de reser med oss. Skellefteå buss följer resandestatistiken noga och tar beslut utifrån fakta. Vi har dagliga möten med ansvarig för skolan och eventuella korrigeringar och förstärkningar av trafiken görs efter gott samarbete och samförstånd med kommunen.

Utifrån detta har vi nu beslutat att förstärka linje 2 med avgång från Skelleftehamn Centrum kl. 07.20 på vardagar eftersom denna tur visat sig speciellt nyttjad.

Välkommen ombord på vår bussar!