Förändringar i Skellefteå Lokaltrafik – från och med måndag den 30/11:

  • Hållplats Risbergsg/Svedjev. i riktning mot Klemensnäs (södergående på Svedjevägen) flyttas från Svedjevägen till Risbergsgatan ca 100 meter från nuvarande position. Ingen förändring för hållplatsen i motsatt riktning. Det här görs för att inte störa övrig trafik på Svedjevägen. Påverkar körvägen för linje 3, 4 & 8.
  • Hållplatserna ”Moröbackevägen” och ”Torsgatan/Svedjevägen” försvinner. Dessa hållplatser kommer inte trafikeras efter 29/11. Påverkar linje 4 och 8.
  • Ny hållplats på linje 4 införs. Den kommer ligga på Mekanvägen i närhet av Finsliparvägen för att serva boende och företagen i området. Hållplatsen kommer heta ”Finsliparvägen”.
  • Förändrad färdväg linje 1 på Morö backe. Vi slutar köra på Blidväders gatan och återtar istället färdvägen Svedjevägen – Takdroppsgatan. Detta för att Blidvädersgatan har visat sig i för dåligt skick för att köra tunga fordon på. Däremot återtar vi INTE några hållplatser på Takdroppsgatan.

Info med karta>>

Kartor, tidtabeller mm på vår hemsida uppdateras så snart vi bara hinner.