Före resan

Det är först efter tre timmar när du åker buss och håller upp ditt kort några sekunder extra mot kortläsaren i bussen som laddningen går in på ditt busskort. Det är då du som kund kan se att din period eller reskassa har gått in på ditt kort.

Nej, elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt och som det därför inte är tillåtet att medföra.

Cykel får inte tas ombord på bussarna i Skellefteå Lokaltrafik.

– Mindre djur som på ett säkert sätt placerats i väska/korg/låda åker med gratis tillsammans med en betalande resenär. Tänk på att djuret inte får ta upp ett ledigt säte utan måste hållas i knäet.
– Hund som är för stor för väska/korg/låda får åka gratis tillsammans med en betalande resenär. Hundar ska färdas på golvet utan att blockera mittgången eller störa medpassagerare. Resenär har alltid företräde. Om du reser med pälsdjur, tänk på att det kan finnas allergiker ombord på bussen. Gå alltid ombord via mittdörren om det finns en sådan, och låt bara djuret vistas i bakre eller övre delen av bussen. Tack för din omtanke!

Två barn under 7 år åker gratis tillsammans med en betalande resenär. Om barn under 7 år ska resa ensamma utan medföljare betalar de barnbiljett. För barn i grupp, till exempel en förskolegrupp, gäller att alla behöver lösa biljett.

Du går in på din profil på webbshopen och registrera det nya kortnumret. Du kan ha flera busskort registrerade i din webbshopsanvändare, smidigt om du vill fylla på dina barns busskort eller annan anhörigs. Har du ingen webbshopp-användare ännu så ordnar du dig en enkelt. Instruktioner hittar du här>>

Ladda kortet gör du smidigast i vår webbshop men det går även fylla på hos Skellefteå busstation eller ombord på bussen (obs! inga kontanter på bussen, endast kortbetalning).

Socialnämnden har fattat beslut om att försöket med avgiftsfria bussresor inom kommunen för färdtjänstberättigade ska upphöra 2019-12-31.

Frågor besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 – 73 50 00, tryck 1.

Nedan gäller med andra ord till och med 31/12 2019 sedan upphör det att gälla:

Regler för färdtjänstberättigad som nyttjar busskort för fria bussresor:
Busskort för fria bussresor för färdtjänstberättigad kan hämtas hos Kundtjänst i stadshuset Brinken. För dessa busskort gäller vissa regler.

Kortet är personligt och gäller endast inom Skellefteå kommun. Maximalt en medresenär får åka med. Medresenären ska kunna tillgodose ditt behov av stöd under resan så att resan blir genomförbar. Resor som inte sker i enlighet med reglerna medför att kortet spärras. För att låsa upp ett spärrat kort ska kortinnehavaren först reglera den merkostnad som det felaktiga åkandet har medfört. Ni har ett personligt ansvar för kortet, ta genast kontakt med kommunens Kundtjänst om kortet tappas bort. Om kortet tappas bort ges inget nytt kort ut om inte det borttappade kortets nummer lämnas till kommunen. Notera därför ditt kortnummer så att du kan ange det om det blir nödvändigt. Om ett nytt kort ska lämnas ut får inte heller felaktiga resor gjorts på ditt borttappade kort, har så skett måste du först reglera denna merkostnad.  Kontroller kan komma att ske, ni ska då kunna uppvisa giltig legitimation. Busskortet gäller så länge ditt färdtjänstbeslut är giltigt, dock längst till den 31 december 2018. När ditt färdtjänstbeslut gått ut spärras kortet. I god tid innan ditt färdtjänstbeslut upphör kan du ansöka om fortsatt färdtjänst.
Om du inte beviljas förlängning på färdtjänstansökan måste busskortet lämnas tillbaka till kommunens kundtjänst.

Frågor besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 – 73 50 00, tryck 1.

Vår tappa-bort-busskortet ersättning gäller:
Endast busskort som är registrerade i vår webbshop.
Innestående värde på kortet vid anmälan kompenseras med Reskassa.
Värden under 100:- ersätts ej.

Läs mer här>>

På bussen

Ja, stående resenärer är tillåtet och vid peak-tider helt nödvändigt. Våra bussar är godkända för stående. Bussar i stadstrafik är undantagna regeln om säkerhetsbälten för passagerare. Trots det så strävar Skellefteå buss efter att ha säkerhetsbälten på alla sittplatser, även i stadstrafiken. Dessa ska användas av resenärerna när möjlighet finns.

Så här säger  Transportstyrelsen om bälten i stadsbusstrafik:
”I de fall det inte finns någon sittplats med bälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen om den är godkänd för stående passagerare. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bälte tillgängliga.”

Nej, för din och våra förares trygghet tar vi inte emot kontanter på våra bussar, men det går alldeles utmärkt att använda busskort eller att betala med bankkort.

Skolkort som är spärrade tas in av chauffören. Eleven tar kontakt med Skellefteå Kommuns kundtjänst, 0910 – 73 50 00.
Övriga busskort som det är problem med, sådant som chauffören inte kan förklara – kontakta Skellefteå buss kontor på telefon 0910-72 56 00. Kan chauffören inte ta betalt via ditt busskort så måste du betala en biljett. Spara biljett och kvitto så får du den återbetald om det visar sig att du har rätt till det. Felsökning kan endast ske på kontoret.

Skellefteå Busstation ersätter inte borttappade eller skadade busskort i Skellefteå Lokaltrafik.

Vår tappa-bort-busskortet ersättning gäller:
Endast busskort som är registrerade i vår webbshop.
Innestående värde på kortet vid anmälan kompenseras med Reskassa.
Värden under 100:- ersätts ej.

Läs mer här>>

Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. OBS! På enkelbiljett köpt direkt på bussen ingår INTE fri övergång. I alla andra biljettalternativ ingår fri övergång inom lägsta prisintervallet, Skellefteå Lokaltrafik.

Tryck på QR-koden så biljetten expanderar.
Pröva med att göra din skärm på telefonen ljusare.
Håll QR-koden länge mot avläsaren (det känns som en lång tid, QR-koden är inte blixtsnabb).

Hittegods:
Värdesaker (t.ex telefoner, nycklar, plånböcker) lämnas till Polisen.
Övrigt upphittat läggs i en garderob i trapphuset på andra våningen, Lagergatan 21C. Garderoben är märkt ”Upphittat Skellefteå buss”. Här får de som förlorat saker leta på egen hand.
Öppettider: Måndag – fredag 08.00-16.00.

Tel. 0910 – 72 56 00.

Upphittade kläder o dyl rensas varje månadsskifte. Det som är användbart skänks till välgörande ändamål. Vi hanterar inte alkohol och livsmedel, det slänger vi direkt.

Föraren har ett särskilt ansvar att se till att resenärer med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthantering om du har svårt att klara det på egen hand. Förarna ska ge resenärer information om resan innan avgång och under färd om det efterfrågas. Förarna ska erbjuda hjälp och följa resenärer till sin plats i bussen vid behov. Om våra bussar saknar inre skylt som visar nästa hållplats och hållplatsutrop kan du be föraren hjälpa dig med den informationen. Förarna ska alltid köra in till kanten och köra fram till avsedd hållplats eller annan gällande markering, till exempel taktilstråk eller ledstråk. Förarna ska alltid niga bussen vid på- och avstigning.