Nu gör vi det enklare att välja bussen! En zon – ett pris i hela Skellefteå Lokaltrafik, enklare för alla. Gäller från och med 2021-12-01.

Dessutom inför vi några nya biljettalternativ för bättre flexibilitet och fler möjligheter. Välkommen till början av det framtida resandet!

Länk till priser inkl. villkor>>

Varför görs förändringen?

Skellefteå växer – vi suddar ut gränser och påbörjar resan mot ett modernare sätt att resa genom att införa nya produkter för bättre valmöjligheter. En zon ger större möjligheter för nya biljettalternativ i framtiden och gör det enklare och lättare att välja bussen. Priserna justeras så de blir mer relevanta i jämförelse med övriga Norrland. Det här är början av flera förändringar som ska ge ett nytt sömlöst resande. Enkelheten består i att det blir färre prisvarianter att hålla reda på för alla.

Förändringen ”En zon”:

Gäller endast INOM Skellefteå Lokaltrafik.
Allt annat är oförändrat, det vill säga:

* Regiontrafiken är oförändrad i priser och villkor.

* Biljetter som går över både regiontrafik och lokaltrafik är oförändrade i priser och villkor.

Vad är lokaltrafik och vad är regiontrafik?:

Skellefteå Lokaltrafik: Utgår från Stationsgatan. Trafikerar Skellefteå stad och hela vägen ut mot Ursviken (tidigare zon 2) och Skelleftehamn (tidigare zon 3). Karta.
Regiontrafik: Utgår från Skellefteå busstation. Trafikerar hela Skellefteå kommun samt resten av Västerbotten. Sök resor här.

Prismatris

Se var du kan köpa de olika biljettalternativen och vad det kostar från och med 2021 12 01.
Priser VUXEN>>
Priser UNGDOM & SENIOR>>
Priser BARN>>

Länk till priser inkl. villkor>>

Kort sammanfattning av produktförändringarna:

Eftersom det efter 1/12 bara är en zon så kan man åka var man vill i hela Skellefteå Lokaltrafik på de nya biljetterna!

– Enkelbiljetten blir lite dyrare för gamla zon 1 men billigare för gamla zon 2 och 3. Inga förändringar i villkor, enkelbiljett köpt i app har övergång men inte den enkelbiljett som köps på bussen och busstationen.

– Reskassa blir efter 1/12 inte längre det billigaste alternativet. Vi närmar oss gradvis övriga Norrland som med Reskassa har 15% rabatt på enkelresepriset (vi har från 1/12 ca 28% rabatt). Trenden i branschen är att Reskassans kommer att förändras och kanske försvinna på sikt till förmån för nya alternativ.

– Rabattkort blir lite dyrare för gamla zon 1 men billigare för gamla zon 2 och 3.

– Periodkortet blir bästa valet! Billigare för de i Ursviken, Skelleftehamn, ingen prisförändring för vuxenbiljett i centrum/gamla zon 1 – så länge du köper biljetten i förväg. Prishöjning vid köp på bussen. Extra utökning av giltigheten då kortet nu även gäller på Flygbussen!

– Periodkort Flex – Ny biljett! Skapar flexibilitet i arbete och studier vilket blivit allt viktigare i och med pandemin. 10 dygnsbiljetter som valfritt används under 30 dagar. Passar om man inte åker dagligen.

– Årskort, nu billigare för alla, finns nu även i barn-, senior- och ungdomsbiljett. Autogiroavtal via Länstrafiken.

– Besökskort 24 timmar och 72 timmar – Ny biljett! För besökande och återkommande besökare – res obegränsat inom tidsramen.

– Nattaxan försvinner. Nu kostar det samma oavsett när på dygnet du åker.

– Flygbussen. Enkelbiljetten och rabattkortet får en prisjustering. Familjebiljetten tas bort. Kom ihåg att nu gäller även lokaltrafikens periodkort på flygbussen!

 

FAQ – vanligt förekommande frågor och svar

Vad händer med mitt Reskassekort där jag idag har en del pengar kvar?

– Du kan använda Reskassan precis som tidigare. Sista giltighetsdag ändras inte. Däremot är priserna inom Skellefteå Lokaltrafik ändrade från och med 1/12 och det innebär att Reskassa inte längre är det allra billigaste alternativet. Reskassekortets priser kommer över tid att närma sig övriga länets villkor vilket idag innebär 15 % rabatt på enkelresepriset, efter 1/12 är rabatten ungefär 28% på enkelresepriset.

Vad händer med mitt Rabattkort som jag idag har laddat med resor?

– De biljetter som är köpta före 1/12 har kvar samma villkor som gällde när du köpte dem. Det vill säga att du kan bara resa på den sträcka som du har angivit vid köpet. När du sedan köper nya Rabattresor till det nya priset gäller även de nya villkoren. Det vill säga att du kan resa i hela Skellefteå Lokaltrafik från Skelleftehamn till centrum.

Vad händer med mitt Periodkort som jag redan har laddat?

– De biljetter som är köpta före 1/12 har kvar samma villkor som gällde när du köpte dem. Det vill säga att du kan bara resa på den sträcka som du har angivit vid köpet. När du sedan köper ny Periodbiljett till det nya priset gäller även de nya villkoren. Det vill säga att du kan resa i hela Skellefteå Lokaltrafik från Skelleftehamn till centrum.

Den 30/11 köpte jag ett periodkort från Skelleftehamn. Nu ser jag att det är billigare att köpa den 1/12. Kan ni återbetala mellanskillnaden?

– Nej, ingen återbetalning på köpta biljetter. De ordinarie regler som är publicerade på vår hemsida gäller även vid denna taxeförändring. Nästa gång du handlar biljett får du det nya priset och de nya villkoren.

Jag brukar köpa enkelbiljett / periodkort / rabattkort från Medle till Skelleftehamn, kommer det att gå även efter 1/12 och kommer priset vara samma som före 1/12?

– Ja, du kan köpa den biljetten precis som vanligt och till samma pris. Det är endast priser och villkor INOM Skellefteå Lokaltrafik som ändras. Inga förändringar i trafik som sträcker sig över regiontrafik och lokaltrafik.

Vad händer med de gamla kortens villkor? Kommer jag kunna åka från centrum ända till Skelleftehamn på det periodkort eller rabattkort som jag köpt före 1/12? Att de nya villkoren ”kikar in” efter 1/12?

– Nej. De biljetter som är köpta före 1/12 har kvar samma villkor som gällde när du köpte dem. Det vill säga att du kan bara resa på den sträcka som du har angivit och betalt för vid köpet. När du sedan köper nya biljetter till det nya priset gäller även de nya villkoren. Det vill säga att du kan resa i hela Skellefteå Lokaltrafik från Skelleftehamn till centrum.

Bakgrund

Från och med 2021 12 01 gäller nya zoner och taxor i Skellefteå Lokaltrafik. Införandet av denna förändring har föregåtts av en gedigen utredning och beslut i Kommunfullmäktige samt Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Här kan ni läsa hela handläggningen samt den utredning som föregick beslutet>>

Förändringen görs för att:

– Öka kundnöjdheten.
– Öka resandet.
– Ge bättre arbetsmiljö för chaufförer och admin.
– Likna våra grannstäder i norr i prisbild och utbud.
– En zon ger bättre möjligheter med nya typer av biljettvarianter när det nya biljettsystemet (BoB) införs.