Coronavirus2022-02-10T14:08:55+01:00

För aktuella råd och regler kontrollera alltid myndigheternas sidor:

Krisinformation
Folkhälsomyndigheten
Region Västerbotten

 

Här nedan har vi samlat den information som Skellefteå buss har publicerat med anledning av Coronaviruset:

8/2: Avveckling av restriktioner den 9 februari

Från den 9 februari 2022 tas de flesta rekommendationer och restriktioner bort rörande Covid-19.  De rekommendationer och föreskrifter som tas bort och direkt berör kollektivtrafiken är:

 • Rådet om att verksamheter som anordnar kollektivtrafik ska bibehålla turtätheten
 • Rådet om munskydd för vuxna vid trängsel
 • Att alla resenärer så långt som möjligt ska ha en sittplats och att inga stående tillåts vid långväga kollektivtrafik (över 15 mil)
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet (våra försäljningsställen)

Detta innebär att vi från och med den 9 februari kommer att börja ta ner information som rör Covid-19 i våra våra bussar och på våra försäljningsställen.

Obs!

När det gäller stängda framdörrar för påstigning i kollektivtrafiken återkommer vi med information om det.

Vi flyttar inte biljettmaskinerna på en gång, de får sitta kvar där de är idag under en period.

KRISÅTGÄRD 8/2

På grund av extrem och plötslig sjukfrånvaro i Coronavirusets spår tvingas vi nu ställa in vissa bussturer med omedelbar verkan.

Skellefteå Lokaltrafik idag den 8/2, inställda turer:

Linje 1
05.15 från Centrum till Solbacken.
05.55 från Solbacken till Fäbodgatan (det innebär även avgång 06.30 från centrum).
06.55 från Fäbodgatan till Solbacken (det innebär även avgång 07.15 från centrum).
07.55 från Solbacken till Fäbodgatan (det innebär även avgång 08.30 från centrum).

Ovan inställda turer gäller endast för idag 8/2.
Vi beklagar verkligen detta.

KRISÅTGÄRD 2022 02 03

På grund av extrem och plötslig sjukfrånvaro i Coronavirusets spår tvingas vi nu ställa in viss busstrafik med omedelbar verkan.
 
Skellefteå Lokaltrafik idag den 3/2, inställda turer:
 
Linje 1
05.15 från Centrum till Fäbodgatan.
05.40 från Fäbodgatan till Solbacken (det innebär även avgång 06.00 från centrum).
06.40 från Solbacken till Fäbodgatan (det innebär även avgång 07.15 från centrum).
07.40 från Fäbodgatan till Solbacken (det innebär även avgång 08.00 från centrum).
08.40 från Solbacken till Fäbodgatan (det innebär även avgång 09.15 från centrum).
 
Ovan inställda turer gäller endast för idag 3/2.
Vi beklagar verkligen detta.

 

Coronaåtgärd 2021 12 27

Under denna vecka, med start tisdag 28/12, går vi succesivt tillbaka till Coronaåtgärden att resenärer betalar vid framdörren men ombordstigning sker via den bakre dörren. Avspärrning och info sätts upp i bussarna allt eftersom. Du behöver alltid en giltig biljett vid bussresa vilken du viserar vid framdörren.

 

TACK resenärer!
Betalning vid framdörren och påstigning via bakre dörren – det fungerade fint tidigare i år, ni kommer fixa det smidigt igen.

Fortsätt att:
– Hålla avstånd när du köar för att betala.
– Ta det lugnt vid av- och påstigning.
– Håll höger vid bakre dörren.

Tillsammans klarar vi detta. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd.

För smidig och enkel hantering så kan ni betala er biljett i förväg, använda vår webbshop eller app.

Info Skellefteå Lokaltrafikens app>>

Info Skellefteå Lokaltrafiks webbshop>>

 

 

Från och med 2021-12-08 gäller nya restriktioner

Vi fortsätter att köra full trafik som vi gjort under hela pandemin och uppmanar våra resenärer att resa med omtanke.

Tänk på det här inför din resa:

 • Planera din resa och köp gärna din biljett i förväg (app och webb).
 • Håll avstånd genom att lämna plats vid på- och avstigning.
 • Du som är vuxen rekommenderas att använda munskydd i kollektivtrafiken om det är mycket folk när du reser.
 • Res om möjligt utanför rusningstid eller välja annat färdsätt.

Du som vuxen resenär tar med dig eget munskydd. Ta på dig munskyddet om det är trängsel på bussen och behåll det på tills du klivit av bussen och lämnat hållplatsen. Kasta det använda munskyddet i en papperskorg.

 

Förordning för långväga kollektivtrafik upphör, 14/7

Från och med den 15 juli upphör förordningen med bara 50 % beläggning på busslinjer som har en linjesträckning över 15 mil upphör.

 

Skellefteå buss först i Sverige med UVC-teknik för tryggare kollektivtrafik, 30/6

Skellefteå buss blir först i Sverige med att använda UVC-ljus för att desinficera bussarnas inomhusmiljöer.
Skellefteåföretaget Whitebox har utvecklat tekniken, som befriar ytskikt och luft från såväl coronavirus som andra typer av virus och bakterier.
– För oss är det viktigt att skapa trygga och säkra miljöer i kollektivtrafiken, både nu under rådande pandemi och i ett längre perspektiv, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Kollektivtrafiken har påverkats starkt av pandemin och Skellefteå buss har sedan tidigare genomfört flera
åtgärder för att minska risken för smittspridning. Förutom rutiner med extrainsatta städteam, har bolaget
utvecklat en lösning som möjliggör betalning utanför framdörren och påstigning via de bakre dörrarna. Efter att
Whitebox uppmärksammats för sin teknik som med UVC-ljus desinficerar potentiellt smittsamma ytor inom
bland annat detaljhandeln, föddes en idé hos Skellefteå buss om att tekniken skulle kunna användas även för
bussar inom kollektivtrafiken. Marie Larsson berättar:
– Vi kontaktade Whitebox och tillsammans genomför vi nu ett pilotprojekt för att utveckla en teknik som
desinficerar både luften och ytskikten i våra bussar. Det känns extra spännande att göra det här tillsammans
med ett lokalt företag, som ligger så långt fram även internationellt.

Bättre miljöer för medarbetare och resenärer

Idén att använda UVC-ljus för att desinficera bussarna föddes ur de behov som skapats under coronapandemin,
men tanken är att tekniken ska användas även när läget i samhället har stabiliserats.
– Det här är absolut en långsiktig lösning för oss på Skellefteå buss, där vi kan skapa tryggare miljöer för både
våra medarbetare och resenärer. Processen med att desinficera bussarna med UVC-ljus inkluderas i våra
ordinarie städrutiner, vilket gör att vi kan minska risken för smittspridning även av virus och bakterier som
orsakar exempelvis förkylningar och magsjuka, säger Marie Larsson.

Fritt från kemikalier

En av fördelarna med att desinficera med hjälp av UVC-ljus är att varken resenärer eller personal behöver
utsättas för några kemikalier, samtidigt som det är mer miljövänligt. Whitebox kommer att genomföra
labbstudier för att säkerställa att rätt nivåer uppnås och att metoden skapar bästa möjliga effekt på bussarna.
Dessutom finns det möjlighet att ta fram en app-lösning, som adderar mer funktionalitet och kontroll för
uppföljning.
– Vi har en stark tro på den här produkten. Den skulle mycket väl kunna ingå i vårt ordinarie sortiment och även
integreras redan när bussar och lastbilar tillverkas. Totalt tar desinfektion av en buss mindre än tio minuter och
produkten kommer att utvecklas ytterligare genom de erfarenheter vi får tillsammans med Skellefteå buss,
berättar Whitebox CEO Erik Wikström.

 

Rekommendationer tas bort den 1 juli, 28/6

Från den 1 juli tas enligt Regeringen- och Folkhälsomyndighetens plan flera rekommendationer och föreskrifter bort. Det som främst påverkar kollektivtrafiken, både dig som resenär och oss som verksamhetsutövare är:

 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner. Det innebär att vi slutar dela ut munskydd på våra bemannade busstationer och Reseinfokontor.
 • Rådet om begränsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort.

Den 15 juli planeras fler förändringar för kollektivtrafiken. Om smittspridningen fortsätter att minska kommer förordningen med bara 50 % beläggning på linjer som har en linjesträckning över 15 mil att tas bort.

 

Förstärkta restriktioner om munskydd 22/2

Region Västerbotten har gått ut med förstärkta restriktioner om munskydd. Från och med idag den 22 februari gäller munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet, för alla födda 2004 och tidigare (16 år och äldre). Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av Covid-19 i Västerbotten. Grundskoleelever omfattas inte av det.

Munskydd ska även användas i inomhusmiljöer där nära kontakt inte går att undvika och där man träffar personer utanför sin närmaste krets.

De tidigare regionala rekommendationerna från den 9 februari förlängs till den 21 mars.

Vänligen, alla resenärer, ta hand om er och andra, följ Region Västerbottens rekommendationer:

Bär munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet!

TACK!

 

Ni kan läsa hela nyheten här:
https://regionvasterbotten.se/fortsatt-hog-smittspridning-i-vasterbotten

 

 

 

Munskydd 7/1

Nedan gäller både regiontrafik och Skellefteå Lokaltrafik:

2021 01 04
Resenärer rekommenderas att använda munskydd

Det är resenärens ansvar att införskaffa munskydd inför sin nödvändiga resa från den 7 januari 2021. Länstrafiken planerar dock enligt rekommendation att i samverkan med Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten erbjuda resenärer ett munskydd mot uppvisande av giltig biljett. Munskydden är till för de som inte haft möjlighet att ordna ett eget och antalet är begränsat.

Utlämnandet av munskydd kommer att ske på bemannade busstationer och reseinfokontor under ordinarie öppettider så snart vi fått munskydden på plats. Vi kommer inte att tillhandahålla munskydd ombord på bussarna och vi kommer inte heller ha möjlighet att kontrollera munskyddsanvändandet. Ansvaret att följa rekommendationen från Folkhälsomyndigheten ligger på resenären. Förarna innefattas inte av rekommendationen att bära munskydd.

 • Instruktioner om hur du använder munskyddet som rekommenderas (extern länk) 
 • Gäller från den 7 januari 2021 på vardagar mellan kl 7-9 och 16-18
 • Gäller födda 2004 och tidigare (från gymnasieålder och äldre)
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2
 • Resenären ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på innan ombordstigning, under resan samt vid avstigning tills man lämnat hållplats eller station.

2020 12 30
Ny rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten har gått ut med en ny rekommendation om att från den 7 januari 2021 införa munskydd i kollektivtrafiken. Fortfarande gäller de vanliga rekommendationerna om att bara resa med kollektivtrafiken om du inte har något annat val. Rekommendationen om munskydd gäller för alla födda 2004 och tidigare och på vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18.  Resenären ansvarar själv för att ta med munskydd och att ha det på innan ombordstigning, under resan samt vid avstigning tills man lämnat hållplats eller perrongområde. Rekommendationen är engångsmunskydd CE-märkt klass 1 eller 2.

Det är resenärens personliga ansvar att införskaffa ett munskydd men Länstrafiken kommer enligt rekommendation att i samverkan med Region Västerbotten tillhandahålla munskydd på ett begränsat antal platser i Västerbotten från den 7 januari 2021. Antalet munskydd är begränsat och munskyddet är till för de som inte haft möjlighet att ordna själv. Vi kommer att dela ut ett munskydd per resenär och tillfälle mot uppvisande av giltig biljett. Inga munskydd kommer att delas ut ombord på bussarna i Västerbotten.

 

Corona info 28/10

Vädret växlar och vi går mot vinter. Det innebär vanligtvis att cyklar och mopeder ställs i vinterförvaring och bussåkandet ökar. Den här mycket speciella hösten ser vi även nu en viss ökning av resandet men ännu inte lika kraftig som ett normalt år utan pandemi. Här tydliggör vi hur Skellefteå buss situation ser ut just nu.

Skellefteå buss har i stadstrafiken infört dubbelt så många avgångar på de mest trafikerade linjerna under rusningstid (kl 7-9 samt 15-17). I regiontrafiken har förstärkningsbussar satts in på de linjer som det ofta varit många resenärer på. För närvarande används alla våra fordon i trafiken. Det här betyder att resenärerna måste ta egenansvar och undvika rusningstid. Utanför de timmarna har vi mycket lägre beläggning. Eftersom kollektivtrafiken inte kan platsbokas i förväg och trängsel inte har definierats, så kommer alla platser som bussen är besiktigad för att erbjudas till resenärerna, det vill säga alla sitt- och ståplatser i stadsbussarna och alla sittplatser i regiontrafiken. Chauffören har bara ansvar att bedöma trafiksäkerheten. Det är varje enskild resenärs beslut om de vill resa eller inte.

De nationella myndigheterna har inte beslutat om munskydd inom kollektivtrafiken och i Västerbotten finns än så länge inte heller några lokala restriktioner. Skellefteå buss kommer att följa såna restriktioner från expertmyndigheter om de kommer.

Skellefteå buss fortsätter att arbeta med Coronasituationen genom att följa alla myndighetsråd, analysera resandestatistiken, städa bussarna extra, upplysa resenärer och medarbetare om att följa Folkhälsomyndighetens råd m.m. Vi gör allt i vår makt för att göra resan så säker som det bara går i dessa utmanande tider.

Under Folkhälsomyndighetens pressträff 13/8 togs kollektivtrafiken upp. Det här resulterade i en branschrekommendation för kollektivtrafiken från Svensk kollektivtrafik. Där klargjordes bland annat att för kollektivtrafiken finns inget som definierar trängsel och rekommendationen om ”2 meter” kommer inte att kunna hållas samt att varje enskild individ har ett stort eget ansvar.

 

Hockeybussnytt med anledning av Corona

2020-09-16:

Hockeybussen kommer inte att köras under 2020. Ifall Coronaläget i Sverige ändras till det bättre så kommer vi se över möjligheterna att starta upp bussarna igen. Vi har god kontakt med AIK och bevakar läget kontinuerligt.

2020-08-17:

Med idag rådande världsläge och gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten så kan inte stora sportevenemang hållas med publik. Om det förblir så kommer följaktligen inte Hockeybussen att gå. Vi återkommer så snart vi vet mer.

2020-08-07 Nytt vintern 2020/2021!

På måndag den 17/8 börjar det nya i Skellefteå Lokaltrafik att gälla! Kontrollera dina busstider och dina hållplatser redan nu i nedan pdf. Välkommen!

Skellefteå Lokaltrafik – vintertidtabell, pdf >>

Kort tid innan det nya börjar gälla så lägger vi även upp klickbara tidtabeller.

Skellefteå buss följer utvecklingen av Coronasituationen noggrant. Efter utbrottet under våren har vi vidtagit åtskilliga åtgärder för att i möjligaste mån förhindra spridning. Från och med 17/8 är det kvartstrafik på peaktider på linje 1 och 2 samt en ny linje, nr 4. Det innebär betydligt fler turer att välja mellan som resenär och det kommer bidra till minskad risk för trängsel. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi uppmanar våra resenärer att göra det samma.

Varmt välkomna!

 

Övrig busstrafik i Skellefteå Kommun presenteras på tabussen.nu>>

Skoltrafik, kontakta din skola eller Skellefteå Kommun, hemsida>>
Eller ring på tel. 0910-73 50 00, alternativt maila på; kundtjanst@skelleftea.se

 

2020-05-12 Tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK resenärer i Skellefteå Lokaltrafik!
Betalning vid framdörren och påstigning via bakre dörren – det fungerar fint!

Fortsätt att:
– Hålla avstånd när du köar för att betala.
– Ta det lugnt vid av- och påstigning.
– Håll höger vid bakre dörren.

Tillsammans klarar vi detta! Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd.

 

2020-05-07 Betallösning

Skellefteå Lokaltrafik

Så snart en stadsbuss har klart flytten av betalsystemet så öppnar vi dörren på den bussen och tar betalt, precis som vanligt – bara lite längre från chauffören. Redan nu har vi ute några stadsbussar i Skellefteå Lokaltrafik som har biljettmaskinen i framdörren där det går att betala med bankkort, busskort och visera app-biljett. Men påstigning sker i den bakre dörren. När ni åker buss så behöver ni en giltig biljett. Den kommande veckan kommer det dock att variera ifall ni kan visera den eller inte.

För smidig och enkel hantering så kan ni använda vår webbshop eller app.

Info Skellefteå Lokaltrafikens app>>

Info Skellefteå Lokaltrafiks webbshop>>

 

Regiontrafik / Länstrafiken

Även på regiontrafiken gäller att man som resenär behöver giltig biljett. Vi  uppmanar regionresenärer att använda digitala lösningar, så som Länstrafikens app:

Info Regiontrafikens app>>
Vänligen, tänk på att hålla avstånd till varann. Välkomna i våra bussar!

 

2020-05-07 Skellefteå buss förändrar betallösning för ökad trygghet

Skellefteå buss vidtar ytterligare åtgärder som stärker tryggheten och tillgängligheten i verksamheten med anledning av coronaviruset. I bussarna i stadstrafiken införs en förändrad betallösning nära den främre entrédörren så att resenärer kan göra biljettköp och validering utanför bussen.
– Vi har resonerat oss fram till lösningen genom god dialog med alla berörda parter, säger Marie Larsson, vd på Skellefteå buss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skellefteå buss har under våren etappvis gjort förändringar för att kollektivtrafiken ska fortsätta att vara trygg och tillgänglig även i en tid när coronaviruset sprids.
– Vi gör vad vi kan för att minska riskerna för smittspridning. En god arbetsmiljö för våra chaufförer är viktigt, liksom att vi håller en hög servicenivå för våra resenärer, säger Marie Larsson.

28 bussar byggs om
I torsdags stängde Skellefteå buss framdörren vid påstigning för att undvika närkontakt mellan chaufförer och resenärer.
Den temporära åtgärden följs nu upp av att Skellefteå buss från och med idag och under en tvåveckorsperiod framåt kommer att implementera en förändrad betallösning i 28 bussar som går i stadstrafiken. Bussarna byggs om så att biljettmaskiner och validatorer hamnar nära den främre
entrédörren. Efter att resenärer köpt biljett eller validerat sitt kort görs sedan påstigning via dörren i bussens mitt. Det ökar möjligheterna att hålla avstånd.
– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med fackförbundet Kommunal och lyssnat på deras önskemål. Det har även varit ett fint engagemang bland våra medarbetare och kloka förslag på lösningar har kommit därifrån, säger Marie Larsson.
– Det är positivt att företagsledningen tar till sig våra synpunkter och vill lösa frågor i samverkan. Utifrån våra olika perspektiv och erfarenheter kan vi tillsammans skapa en kollektivtrafik som fungerar i svåra tider såväl som i framtiden, säger busschauffören Kerstin Lindqvist.

Utvecklar erbjudandet
Satsningen görs tills vidare i bussarna som går i stadstrafiken.
– Efter några veckor ska vi utvärdera satsningen med alla berörda och lyssna på resenärerna. Våra kunder är i fokus för oss och vi vädjar till resenärerna att helst köpa biljetter i förväg. Kunderna kan använda sina befintliga busskort och appen som tidigare även när vi flyttar platsen för betalning. Vi ser även över hur vi kan utveckla erbjudandet med fler förenklade digitala lösningar som kan underlätta kollektivt resande, säger Marie Larsson.

FAKTA / Skellefteå buss främsta åtgärder för att hantera coronaviruset
12 mars: Kontinuerlig intern och extern information om utvecklingen av läget.
13 mars: Utökad städning av lokaler och bussar.
23 mars: Extra städning av bussar ute på linjesträckningarna.
24 mars: Tvättservetter till chaufförer.
2 april: Mindre trängsel i bussarna genom att turtätheten behålls. Förstärkningsbussar på peaktider fortsätter att gå.
14 april: Tillhandahållande av visir och handskar till chaufförer.
30 april: Framdörrarna på bussarna stängs tillfälligt.
7 maj: Ny betallösning införs vid framdörren i 28 stadsbussar.

 

2020-04-30 Framdörr stängd

För tillfället håller vi framdörren stängd på Skellefteå buss bussar.

Vi hänvisar våra resenärer att betala digitalt i förväg. Stort tack för visad förståelse!

Gäller tills vidare med anledning av Corona-situationen

 

2020-04-20 Visir i coronatider!

Nu kan det hända att ni träffar på en chaufför med visir och handskar när ni kliver på bussen!

Som chaufför så möter man massor med människor varje dag. Av den anledningen har vi köpt in visir och handskar som chauffören kan använda vid kundkontakt. Det här är valfritt för chauffören.

Alltjämt ber vi dig som kund:
* Sprid ut er i bussen så gott det går.
* Håll avstånd till varann.
* Undvik att resa i rusningstid och undvik onödiga resor.
* Du som tillhör riskgrupp – undvik att resa kollektivt.
* Köp din biljett i förväg via app eller hemsida.
* Kliv av vid den bakre dörren.
* Tvätta händerna ofta och noga!

TACK!

 

2020-04-06 Minska smittorisken

Bäste bussresenär:
Minska smittorisken

Just nu kämpar vi hårt för att hålla Västerbotten rullande! Hjälp oss att minska smittorisken och spridningen av Coronaviruset.

För dig som resenär:
* Håll avstånd till varan.
* Undvik att resa i rusningstid och undvik onödiga resor.
* Du som tillhör riskgrupp – undvik att resa kollektivt.
* Köp din biljett i förväg via app eller hemsida.
* Kliv av vid den bakre dörren.

När vi hjälps åt minskar vi risken för smittspridning för alla som reser och för alla som jobbar i trafiken, samt låter de som verkligen behöver resa göra det.

Please, help us reduce the risk of coronavirus infection. Keep the distance. Thank you!

Länstrafiken Västerbotten
Skellefteå buss

 

2020-04-02 Nya allmänna råd

Onsdag 1/4 kom Folkhälsomyndigheten med nya allmänna råd för att motverka spridningen av coronaviruset. Där betonar man bland annat att varje enskild person har ett stort eget ansvar för att hindra smittspridningen.

Kollektivtrafiken berörs också av de nya råden.

Skellefteå buss har fortsatt med full trafik trots en minskning av resande på cirka 50%. Det här betyder mindre trängsel i bussarna och det är ett av våra sätt att ta ansvar för att motverka spridningen av coronaviruset. Så länge vår personalstyrka är frisk så kan vi fortsätta med detta. Extra städ i bussarna, upplysningskampanjer och medvetandegörande arbetar vi också med för att på bästa sätt säkra våra kunders och personals miljö.

Här kan du läsa de nya allmänna råden från 1/4 2020.

 

2020-03-31 Coronatider – flera språk

Vi fortsätter att hjälpas åt på bästa sätt!

Svenska
Birgitta

Ingen har nog missat Coronapandemins framfart. Viruset är nu spritt i hela världen. Det viktigaste nu är att alla hjälps åt att minska effekterna av viruset det så gott det bara går. Det gör vi genom att följa de råd som Sveriges myndigheter ger.

De viktigaste råden är fortfarande:

 • Är du frisk så ska du jobba. Är du sjuk ska du stanna hemma. Och när du känner dig frisk igen ska du stanna hemma två dagar till.
 • Undvik fysisk kontakt, håll avstånd.
 • Tvätta händerna noga och ofta.

Prata med kollegor och kontrollera att de läst och förstått det senaste på Skellefteå buss Intranät. Nu måste vi hjälpa varann både i jobbet och i samhället. Se till att få din information från väl betrodda källor. De viktigaste sidorna är:

www.Krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

De har information på flera språk.

TACK!

Arabiska
Joan

طبعاً كلنا لاحظنا تقدم وباء كورونا في الايام الاخيرة، ينتشر الڤيروس الآن في جميع انحاء العالم.

الشيئ الأكثر اهمية الآن هو أن الجميع يساعد في تقليل انتشار وتقليل آثار الڤيروس قدر الإمكان.

نقوم بذلك بإتباع النصائح المقدمة من دوائر السويد الحكومية.

اهم النصائح لاتزال هي:

* اذا كنت بصحة جيدة فيجب ان تعمل، وإذا كنت مريضاً ابقى في المنزل، وعندما تشعر بصحة جيدة مرة اخرى، ابقى يومين آخرين.

* تجنب الاتصال الجسدي، وابق على مسافة من الأخرين.

* اغسل يديك بعناية وبشكل متكرر.

تحدث مع زملائك في العمل وتأكد من انهم قرأو وفهمو آخر الاخبار على صفحة شوليفتيوبوس الداخلية.

الآن هو الوقت الذي نحتاج فيه حقاً لمساعدة بعضنا البعض في العمل والمجتمع.

شكراً..

تأكد من الحصول على معلوماتك من مصادر موثوقة، اهم الصفحات هي:

www.Krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

لديهم معلومات بعدة لغات.

Persiska/Dari
Ali

حال پیشرفت است.

مهمترین چیز در حال حاضر این است که همه به کاهش اثرات این ویروس به بهترین شکل ممکن کمک کنید.

این کار را با توجه به پیروی از توصیه‌های کارشناسان سوئد انجام می دهیم.

توصیه ها و نکات مهمی که به ما در کاهش اثرات ویروس کمک می‌کند عبارتند از:

اگر سالم هستید بنابراین می توانید کار کنید ولی اگر مریض هستید در خانه بمانید و هنگامی که خوب شدید و احساس کردید که سلامتی خود را بدست آوردید دو روز دیگر بازهم در خانه بمانید.

از تماس جسمی با دیگران خودداری کنید.

دستهای خود را مرتب و دقیق بشورید.

با همکاران خود صحبت کنید و اطمینان حاصل کنید که آنها اطلاعات لازم و مربوط در این مورد را از

را فهمیدن و دریافت کردنSkellefteå buus/Intranät.

الان زمان آن است که همه ما باید در محل کار و جامه به یکدیگر کمک کنیم.

حتما اطلاعات خود را از منابع معتبر دریافت کنید.

صفحات اصلی و مهمی که به شما در این مورد کمک می کند عبارتند از

www.Krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Tigrinja
Mulugeta

ኣብ.ዚ እዋን እዚ ቫይረስ ብቅልጡፍ ዝላባዓሉ ዘሎ ግዜ ብዛዕባ እዚ ሕማም ክሮና ቫይረስ ዘይፈለጠ ወይ ዘይሰመዐ የለን ክበሃል ይከኣል። እዚ ቫይረስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ይርከብ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብ.ዚ ሕጂ ሰዓት ከመይ  ጌርካ ተኃጋጊዝካ ናብ ዝተኃተ ደረጃ ተውርዶ ወይ ትከላኸሎ። ነዚ ንኽንከላኽሎ ከኣ እዞም ብኪኢላታት ሽወደን ተዋሂቦምና ዘለው መምሪሒታት ክንክተል የተሓሳስብ።

እዞም ኣገደስቲ መምሪሒታት ዝበሃሉ ከኣ እዞም ዝሰዕቡ እዮም

ሙሉእ ጥዕና ምስ ዝህልወካ ስራሕ ትወፍር

እንተ ኃሚምካ ኣለኻ ኮይንካ ገዛኻ ምጽናሕ ወይ ኮፍ ምባል

ኃሚምካ ጸኒሕካ ጥዕናኻ ምስ ዝመኃየሽ ንኽልተ መዓልቲ ዝያዳ ገዛኻ ምጽናሕ

ኣካላዊ ምቅርራብ ምውጋድ ከምኡ ውን ርሕቀትካ ምሕላው

ቀጻልን ብጉቡእን ኣእዳውካ ብሳሙና ምሕጻብ

ምስ መሳርሕትኻ ተዘራረብ ብጉቡእ ከም ዘንበብካዮን ከምዝተረዳእካዮን እዚ ኣብ ሼለፍትዮ ቡስ ኢንተርኔት ተጻሒፉ ዘሎ ኃበሬታ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኮነ ማሕበራዊ ሂወትና ነንሕድሕድና ክንትኃጋገዝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዩ ዘድልየና።

ንዝያዳ ኃበሬታ ዝምልከት ኣብዚ ክንወከስ ንኸእል ኢና

www.Krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Somaliska
Rage

Waxan filayaa in aad ka war heysid coronaviruska. Coronaviruska aad ayuu adunka ugu fidayaa. Waxa muhim in aan iska caawino sidan u ugu hortagi  lahen. Waxan kaga hortagi karnaa in aan qadano talada heyada cafimadka sweden. Talooyinka ay bixisay waxa ka mid:
Hadii aad xanunsantahay waa in aad guriga jogtaa, markad cafimadana waxa mihim ah in aad 2 malin guriga sii jogto. Hadii aadan xanunsanen aad shaqadaada. Kafogow udhawashaha dadka. Udhaq gacmahaaga si hufan.
Lahadal asxbtada, oo hubi in aay akhristen warbixinta ku qoron ”intranät” ka Skellefteå busss. waxa la jogaa waqti ay qasab in aan is caawino melwalbo aan jogno shaqada ama bulshada.
Si aad warbixin sax ah u heshid fadlan boqo

www.Krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se

 

2020-03-23 Minimera smittspridningen

Tillsammans hjälps vi åt att minimera smittspridningen av coronaviruset i samhället. Därför ber vi våra resenärer:

• Köp din biljett digitalt i förväg. Biljett köper du enklast i vår app eller i vår webbshop (eget busskort krävs).
• Kliv av via någon av bussens bakre dörrar.
• Undvik att sitta på de främsta sätesraderna.
• Sprid ut er i bussen, i den utsträckning det är möjligt.

Skellefteå buss genomför just nu extra städning av bussarna under trafik samt i garage. Vi har även spärrat av den första sätesraden med tanke på chaufförens arbetsmiljö.

TACK på förhand och välkommen i våra bussar!

 

2020-03-12 Åtgärder

Skellefteå buss har noga följt utvecklingen av coronavirusets spridning. Ledningen har kontinuerlig kontakt med kommunen och vi kommer agera utifrån gemensamma riktlinjer.

För våra resenärers och chaufförers skull har vi beslutat om extra städning av bussarna. En speciell checklista över ytor som ska rengöras utöver den ordinarie städningen kommer att följas. Även extra städning kommer genomföras i Skellefteå buss lokaler där personal vistas.
I händelse av ökad smittspridning så finns åtgärdsplaner framtagna som vi känner oss trygga med.

I övrigt så uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens ”Frågor och svar” angående coronaviruset, länk>>
Vårdguidens upplysningar om Coronaviruset, länk>>
Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Till toppen