Vädret växlar och vi går mot vinter. Det innebär vanligtvis att cyklar och mopeder ställs i vinterförvaring och bussåkandet ökar. Den här mycket speciella hösten ser vi även nu en viss ökning av resandet men ännu inte lika kraftig som ett normalt år utan pandemi. Här tydliggör vi hur Skellefteå buss situation ser ut just nu.

Skellefteå buss har i stadstrafiken infört dubbelt så många avgångar på de mest trafikerade linjerna under rusningstid (kl 7-9 samt 15-17). I regiontrafiken har förstärkningsbussar satts in på de linjer som det ofta varit många resenärer på. För närvarande används alla våra fordon i trafiken. Det här betyder att resenärerna måste ta egenansvar och undvika rusningstid. Utanför de timmarna har vi mycket lägre beläggning. Eftersom kollektivtrafiken inte kan platsbokas i förväg och trängsel inte har definierats, så kommer alla platser som bussen är besiktigad för att erbjudas till resenärerna, det vill säga alla sitt- och ståplatser i stadsbussarna och alla sittplatser i regiontrafiken. Chauffören har bara ansvar att bedöma trafiksäkerheten. Det är varje enskild resenärs beslut om de vill resa eller inte.

De nationella myndigheterna har inte beslutat om munskydd inom kollektivtrafiken och i Västerbotten finns än så länge inte heller några lokala restriktioner. Skellefteå buss kommer att följa såna restriktioner från expertmyndigheter om de kommer.

Skellefteå buss fortsätter att arbeta med Coronasituationen genom att följa alla myndighetsråd, analysera resandestatistiken, städa bussarna extra, upplysa resenärer och medarbetare om att följa Folkhälsomyndighetens råd m.m. Vi gör allt i vår makt för att göra resan så säker som det bara går i dessa utmanande tider.

Under Folkhälsomyndighetens pressträff 13/8 togs kollektivtrafiken upp. Det här resulterade i en branschrekommendation för kollektivtrafiken från Svensk kollektivtrafik. Där klargjordes bland annat att för kollektivtrafiken finns inget som definierar trängsel och rekommendationen om ”2 meter” kommer inte att kunna hållas samt att varje enskild individ har ett stort eget ansvar.