Den 7/1 2021 tas den nybyggda centrumhållplatsen på Stationsgatan i bruk för Skellefteå Lokaltrafik. Det här innebär nya fina väderskydd, 4 på varje sida, och närmare till bussbyten med regiontrafiken.

Mer information om körvägar, lägesnamn mm kommer lite längre fram.