Linje 3 - Stråkvägen nu öppen!

2023 01 26, 09.00:

Nu är Stråkvägen öppen igen! Ordinarie färdväg gäller och alla hållplatser trafikeras igen! Välkomna!

2023 01 25:
På grund av en vattenläcka på Stråkvägen stängs gatan av nu, 25/1 kl. 14.00.

Det här påverkar linje 3. Alternativ färdväg under tiden för avstängningen blir Falkträskvägen i båda riktningarna vilket innebär att vi inte kan trafikera dessa hållplatser under tiden för avstängningen:

Sambagatan
Balettgatan
Lovägen
Orrvägen

På de berörda hållplatserna finns skyltning om att de är tillfälligt avstängda.

Vi beklagar att vattenläckan drabbar våra resenärer. För tillfället vet vi inte hur länge Stråkvägen kommer vara avstängd men vi meddelar här på vår hemsida så snart vi vet något mer.

Info och karta

 

Just nu är realtiden opålitlig

För tillfället är realtiden opålitlig, ibland fungerar den och ibland inte. Vi beklagar verkligen detta.

Det här påverkar:

- Realtidsvisningen i appen.
- Skärmarna inne i bussarna (de som visar nästa hållplats).
- Utvändig skyltning av bussen.

Vi felsöker allt vi kan och kommer med mer information så snart vi vet något. Tills dess att problemet är avhjälpt så uppmanar vi resenärer att gå efter tidtabellen på vår hemsida, www.skebuss.se

TACK för överseende!

Ny app och utökat biljettsamarbete

Nu händer det spännande saker kopplat till kollektivtrafikens biljett- och betalsystem i Norrland. Skellefteå buss ska tillsammans med Länstrafiken Norrbotten, Luleå Lokaltrafik, Länstrafiken Västerbotten, Din Tur och Länstrafiken Jämtland gemensamt anpassa de nuvarande biljett- och betalsystemen i Norrland till en ny nationell biljettstandard. Målet är ett sömlöst resande mellan länen och att skapa förutsättningar för ett enkelt resande i hela Sverige. Nya möjligheter i framtiden.

Vad innebär detta?

Det utökade biljettsamarbetet sker i etapper. Det innebär att vi allt eftersom kommer uppgradera, byta ut eller lägga till följande försäljningskanaler:

• Ny app
• Mina sidor
• Nya resekort/busskort
• Företagsportal/Företagskonto
• Skolkortsportal

Mer information om varje del samt tidpunkter för lansering kommer att publiceras på vår hemsida längre fram.

Först ut är den nya reseappen som ska lanseras under 2023 – det här ser vi verkligen fram emot! Appen kommer vara enkel att använda och innehåller bra funktioner som underlättar för resenären. Vissa funktioner i appen kommer lanseras allt eftersom.

Exempel på funktioner i den nya appen:
• Sök resa och köp biljett
• Spara favoritresa och få information om eventuella förändringar
• Ge bort biljetter till andra
• Låna ut biljetter till andra
• Betala med Swish, betalkort eller Klarna
• Få kvitto för biljetten på mejl
• Hitta närmsta hållplats
• Realtidsinformation (se bussens beräknade ankomst- och avgångstid)
• Se var bussen befinner sig på en karta
• Trafikinformation och trafikstörningar
• Påminnelse när bussen kommer och när du ska kliva av
• Mörkt och ljust tema
• Förbättrad resesökning mellan Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Den nya appen kommer vara tillgänglighetsanpassad enligt WCAG.

WCAG – standard för tillgänglighet

Framöver kommer vi att behöva byta ut de nuvarande busskorten. För att slippa byta busskort är vårt tips att du börjar använda vår nya app när den lanseras.
Du som inte har möjlighet att använda den nya appen kommer att ha gott om tid på dig att använda dina köpta resor och byta busskort.

Behöver jag som resenär göra någonting redan nu?

- Nej, just nu kan du sitta lugnt på bussen. Vi informerar dig när den nya appen lanseras och det sker förändringar i biljett- och betalsystemet.

Förbättringar på gång!

SWE:
Förbättringar i realtidsvisningarna i app och skyltningen av bussarna är på gång, klart i vår!
Tyvärr har vi haft lite störningar i och med en uppgradering av systemet.
Tack för ert överseende!

ENG:
Improvements in the real-time views in the app and the signage of the buses are underway! It will be ready during the spring.
Unfortunately, we have had some disruptions due to an upgrade of the system.
Thank you for your indulgence!

Trafikförändring

Förändringar i vintertidtabellen efter publicering (2022 12 12)

2022-12-16:
Ny komplett tidtabell , version 3.1. Men det är endast på linje 2 under helger som förändringar är gjorda, enligt nedan:

Linje 2 - lördag och söndag, från Skelleftehamn

Nytillkommen tur:
Kl.13.05 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna tur går.

Borttagen tur:
Kl.15.20 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna går ej.
Kl.16.20 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna går ej.

Linje 2 - lördag och söndag, från Stenbacka

Nytillkommen tur:
Kl.15.25 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna tur går.

Borttagen tur:
Kl.14.10 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna går ej.
Kl.15.10 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna går ej.

 

 

Trafikinskränkningar Jul och nyår

Trafikinskränkningar vinter 2022/2023:

Ny tidtabell 12/12

Den 12 december genomför vi ytterligare förbättringar i Skellefteå Lokaltrafik:

– Linje 1 har längre körtid för bättre precision – vänligen notera nya avgångstider.
– Linjerna 1, 2, 3 får fler turer under helgerna.
– Linje 30 ersätts med extra tur på linje 2.
– Ny hållplats på Torsgatan är färdigställd. Det är den ordinarie hållplatsen som heter ”Torsgatan Östra”, därmed blir den tillfälliga hållplatsens namn ”Northvolt Temporary”.
– Ny hållplats på linje 4, ”Metallvägen”.
– Linje 70 och 80 har ny sträckning.

Med anledning av detta behövs en ny tidtabell – kontrollera just era favorittider – här!

Varmt välkomna till resten av vintern 2022/2023!

Skellefteå buss lokaltrafik slår rekord

Kollektivtrafiken har återhämtat sig starkt efter pandemin. Statistik från Skellefteå buss visar att antalet resor i lokaltrafiken har ökat med 76 % det senaste halvåret, jämfört med motsvarande period 2020. Dessutom är ökningen 17 % jämfört med samma period 2019, det vill säga före pandemin.

– Att återhämtningen har gått så snabbt är bland annat ett resultat av satsningarna på kollektivtrafiken och det senaste halvåret har vi haft flest antal resor någonsin i lokaltrafiken, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Coronapandemin som drabbade världen i början av 2020 fick under en lång tid stora negativa effekter på kollektivtrafiken. I Skellefteå minskade till exempel lokaltrafiken med 33 % maj-oktober 2020, jämfört med samma period året före. Nedgången höll i sig ända till april 2022, som var en tydlig brytpunkt då resenärerna återvände till kollektivtrafiken.
– Det har skett en ökning i kollektivtrafiken i hela landet, men av de siffror som jag har sett har ingen haft en lika stor uppgång som vi här i Skellefteå. Att antalet resor har ökat med 17 % jämfört med året före pandemin är verkligen positivt. Ökningen hade inte varit genomförbar utan de modiga politiska beslut som möjliggjorde trafikomläggningen, med snabbare linjer, nya zoner och taxor samt ökad turtäthet som har skapat bättre förutsättningar för arbetspendling. Dessutom har den allmänna återgången efter pandemin och Skellefteås kraftiga tillväxt självklart också spelat in, säger Marie Larsson.

I ett snabbväxande Skellefteå förväntas kollektivtrafiken spela en viktig roll och bidra till både renare luft, kortare köer i trafiken och mindre buller. Marie Larsson berättar:
– Om Skellefteå ska kunna växa och vara en attraktiv plats att bo och verka på måste fler välja andra alternativ än bilen. Därför är det positivt att se hur många av de som har flyttat hit för att jobba redan är vana att välja kollektivtrafik. Vi både hoppas och tror att det är ett beteendemönster som ännu fler befintliga Skellefteåbor kommer att ta efter. Och med tanke på inflationens effekter på människors privatekonomi, i kombination med ökad medvetenhet om de egna klimatavtrycken, är det naturligt att kollektivt resande blir ett allt mer attraktivt alternativ.

Förutom de satsningar som redan har genomförts pågår ett kontinuerligt arbete på Skellefteå buss för att utveckla kollektivtrafiken. Innan sommaren 2023 lanseras till exempel en ny mobilapp, som ska förenkla och förbättra det kollektiva resandet ytterligare. Dessutom har det påbörjats ett arbete med att ta tillvara teknik som gör det möjligt att följa och analysera rörelsemönster genom anonymiserad dataspårning via mobiltelefoner.
–Genom att analysera rörelsemönster och förändringar ser vi hur kollektivtrafiken kan utvecklas och anpassas för människors beteenden och behov, både idag och i framtidens Skellefteå. Dessutom är det bra att ha tillgång till datadrivna underlag, eftersom det underlättar beslutsprocesserna för våra politiker, säger Marie Larsson.

Skellefteå buss satsar fossilfritt – fördubblar antalet elbussar

I ett snabbt expanderande Skellefteå har det kommunala bussbolaget en tydlig strategi för att bidra till en hållbar tillväxt. Nyligen gjorde Skellefteå buss en beställning på ytterligare sex elbussar av modellen Volvo 7900 Electric.
– Kollektivtrafiken kommer att spela en viktig roll när Skellefteå förtätas. Med ännu fler eldrivna bussar bidrar vi till en renare, tystare och mer attraktiv stadsmiljö, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.   

Miljardinvesteringar i nya industrietableringar gör att Skellefteå växer extremt snabbt, vilket ställer höga krav bland annat lösningen av trafiksituationen. Skellefteå buss bedriver sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete för att hitta nya, hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Med de nyligen inköpta bussarna kommer närmare hälften av bolagets bussar som är i regelbunden trafik att drivas med fossilfria alternativ som biogas och el. Målsättningen är att bolagets fordonsflotta på sikt ska vara 100 % fossilfri och att dieselbussarna fasas ut så snabbt som möjligt.
– Satsningen på fossilfria alternativ gör oss mer självförsörjande, eftersom vi blir en del av ett kretslopp. Elen kommer från lokal vind- och vattenkraft och Skellefteåbornas sopor hamnar i våra tankar som biogas. Investeringskostnaden är ju fortfarande hög för elbussarna, men inräknat underhåll, drift och garagering är de det alternativ med allra bäst totalekonomi sett över en tioårsperiod, berättar Marie Larsson.

Renare och tystare levnadsmiljöer
Med den nya investeringen kommer Skellefteå buss från och med hösten 2023 att ha tolv elbussar som kör i stadstrafiken. Marie Larsson menar att det finns flera goda argument för att driva på en utveckling som går mot mer eldriven kollektivtrafik.
– Med tanke på världsläget blir vi mindre sårbara om vi har en flotta som bygger på fossilfria drivmedel och här i norra Sverige har vi god tillgång till el. Dessutom bidrar vi till en renare och tystare levnadsmiljö för alla de människor som ska bo i framtidens Skellefteå. För att inte tala om framkomligheten i trafiken, där varje buss ersätter 60 bilar, säger Marie Larsson.

”Hållbar utveckling är en beteendefråga”
Skellefteå buss klarade tidigare i höst den externa revisionen för sin miljöcertifiering ISO 14001, som bolaget använder bland annat för att etablera systematiska arbetssätt. Marie Larsson berättar:
– Det gör att vi kan sätta mål som driver klimatomställningen ännu snabbare, där vi ställer krav på både leverantörer och oss själva. Hållbar utveckling är framför allt en beteendefråga och vi vill påverka både befintliga och nya Skellefteåbor att tillsammans göra kloka val i vardagen, både för plånboken, klimatet och trivseln.

Nytt från 19/9

Från hösten 2022 erbjuder kommunen avgiftsfria fritidsresor med buss för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för resorna och hur du gör för att ansöka om detta busskort>>