Abonnemang /beställningstrafik

Kommunstyrelsen har beslutat att Skellefteå buss AB successivt ska avveckla den beställningstrafik som idag erbjuds bolag och förvaltningar inom Skellefteå Kommunkoncern. Fortsättningsvis ska Skellefteå buss endast erbjuda beställningstrafik för verksamhetsresor till kommunkoncernen när det privata näringslivet inte kan svara upp mot efterfrågan. Avvecklingen sker successivt med start 2021-02-08.