Biljetter & Priser

Gör gärna ditt biljettköp via vår app eller vår webbshop. Ju fler som köper digitala biljetter i förväg, desto snabbare och smidigare går bussresan!

Här hittar du våra olika biljettyper, var du kan köpa dem och vad de kostar:

PRISJÄMFÖRELSE olika biljettalternativ

Enkelbiljett
Sträcka: Skellefteå – Skellefteå/Bergsbyn (Zon 1)

 Ombordpris  App pris  Reskassa Rabattkort köpt ombord Rabattkort köpt i webbshop
 Vuxen (26-64 år) 30:- 25:- 18:- 22:- 18:-
 Senior (65+ år) 25:- 20:- 14:- 18:-  14:-
 Ungdom (20-25 år) 13:- 20:- 14:- 18:-  14:-
Barn (7-19 år) 13:- 13:- 9:- 9:-  9:-
 Nattaxa (Vuxen) 40:- 25:- 18:- 22:-  18:-

Enkelbiljett
Sträcka: Skellefteå – Ursviken (Zon 2)

 Ombordpris  App pris  Reskassa Rabattkort köpt ombord Rabattkort köpt i webbshop
 Vuxen (26-64 år) 40:- 35:- 26:- 30:- 26:-
 Senior (65+ år) 33:- 28:- 16:- 19:-  16:-
 Ungdom (20-25 år) 33:- 28:- 16:- 19:-  16:-
Barn (7-19 år) 18:- 18:- 13:- 13:-  13:-
 Nattaxa (Vuxen) 50:- 35:- 26:- 30:-  26:-

Enkelbiljett
Sträcka: Skellefteå – Skelleftehamn (Zon 3)

 Ombordpris  App pris  Reskassa Rabattkort köpt ombord Rabattkort köpt i webbshop
 Vuxen (26-64 år) 50:- 45:- 34:- 38:- 34:-
 Senior (65+ år) 40:- 36:- 20:- 23:-  20:-
 Ungdom (20-25 år) 40:- 36:- 20:- 23:-  20:-
Barn (7-19 år) 23:- 23:- 16:- 16:-  16:-
 Nattaxa (Vuxen) 60:- 45:- 34:- 38:-  34:-

ENKELBILJETT för dig som reser enstaka gånger

Enkelbiljetten gäller för en resa på en sträcka. Billigast är att köpa din enkelbiljett i Skellefteå buss app, där du får ett digitalt färdbevis med en QR-kod. Du har fri övergång inom en timme inom zon 1 (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen). Du kan även betala med kort direkt på bussen. Då ingår dock ingen fri övergång, utan du köper en ny biljett om du ska byta buss. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna visa legitimation vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

Prisexempel, se nedan prisjämförelse.

RESKASSA för dig som vill vara flexibel

Reskassa är en valfri summa pengar (dock minst 100 kr) som laddas på ett busskort och kan användas på valfri linje och sträcka inom stadstrafiken. Kortet är inte personligt och inte bundet till vuxen/ungdom/senior. Reskassa passar därför bra för exempelvis en familj att dela på, om man åker olika ofta och åt olika håll. När du vill åka med reskassa säger du det till chauffören och lägsta möjliga pris dras från kortet. För att kunna åka till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Fri övergång gäller inom en timme för resor inom zon 1 (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen). Övergångsbiljetten läggs (numera) direkt på kortet. Det betyder att när du stiger på bussen på andra sträckan så behöver du bara ”blippa” i biljettmaskinen.
Reskassekortet kan du köpa ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du en avgift på 25 konor för att få själva kortet. Har du ett rabattkort sedan tidigare kan det också användas för reskassa. Du laddar enklast kortet med reskassa i vår webbshop, där du också kan kolla saldo. Du kan också fylla på reskassa ombord på bussen.

Giltighetstid, Reskassa:
Giltig 10 år från inköpsdag.
Återbetalning, Reskassa:
Outnyttjad/förfallen Reskassa återbetalas inte.

Prisexempel, se nedan prisjämförelse.

RABATTKORT för dig som åker då och då

Rabattkortet passar dig som vill åka billigare på en specifik sträcka. Du köper minst 6 och max 40 rabattresor åt gången. Rabattkortet kan du köpa ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du en avgift på 25 konor för att få själva kortet. Du kan fylla på kortet med nya rabattresor i vår webbshop, där du får dem till bäst pris, eller ombord på bussen till en lite högre kostnad. Rabattkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa rabattresor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Med rabattkortet har du fri övergång inom en timme för resor inom zon 1 (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen).

Giltighet, Rabattkort:
Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet annars förfaller produkten. Giltighetstiden för kortet är 12 månader efter första resan.
Återbetalning, Rabattkort:
Vid återbetalning av Rabattkort erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75kr per busskort. Kortämnet återköps ej. Återbetalning sker på Skellefteå Busstation Södra Järnvägsgatan 29.
Outnyttjade/förfallna Rabattresor återbetalas inte.

Prisexempel, se nedan prisjämförelse.

PERIODKORT för dig som åker ofta

Periodkortet passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola varje veckodag. Det gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar på en specifik sträcka samt inom hela zon 1. Periodkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa periodkort ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod i vår webbshop, i appen eller på bussen.

Prisexempel
Per 30 dagars period med utgångspunkt Skellefteå Centrum:

Zon 1, Skellefteå C & Bergsbyn Zon 2, Ursviken Zon 3, Skelleftehamn
Vuxen (26-64 år) 520:- 675:- 810:-
Senior (65+ år) 420:- 550:- 660:-
Ungdom (20-25 år) 420:- 550:- 660:-
Barn (7-19 år) 250:- 340:- 430:-
Nattaxa Ingår Ingår Ingår

Giltighet, Periodkort:
Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.
Återbetalning, Periodkort:
Påbörjade Periodkort återbetalas ej. Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg, då erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75kr per busskort. Kortämnet återköps ej. Återbetalning sker på Skellefteå Busstation Södra Järnvägsgatan 29.
Outnyttjade/förfallna Periodkort återbetalas inte.

Nattaxa

Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se ovan för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Det här är kostnadsfritt!

– Två barn under 7 år åker gratis tillsammans med en betalande resenär. Om barn under 7 år ska resa ensamma utan medföljare betalar de barnbiljett. För barn i grupp, till exempel en förskolegrupp, gäller att alla behöver lösa biljett.
– Barnvagn eller barnkärra kan tas med kostnadsfritt i mån av utrymme. Be gärna chauffören om hjälp vid av- och påstigning!
– Resenärer kan ta med ett handbagage och/eller en resväska. Övrigt gods i mån av plats.
– Mindre djur som på ett säkert sätt placerats i väska/korg/låda åker med gratis tillsammans med en betalande resenär. Tänk på att djuret inte får ta upp ett ledigt säte utan måste hållas i knäet.
– Hund som är för stor för väska/korg/låda får åka gratis tillsammans med en betalande resenär. Hundar ska färdas på golvet utan att blockera mittgången eller störa medpassagerare. Resenär har alltid företräde. Om du reser med pälsdjur, tänk på att det kan finnas allergiker ombord på bussen. Gå alltid ombord via mittdörren om det finns en sådan, och låt bara djuret vistas i bakre delen av bussen. Tack för din omtanke!

Åldersgränser vid biljettköp
Barn räknas från den dag man fyller 7 år fram till dagen före 20-årsdagen.
Ungdom räknas från den dag man fyller 20 år fram till dagen före 26-årsdagen.
Vuxen räknas från den dag man fyller 26 år fram till dagen före 65-årsdagen.
Senior räknas från den dag man fyller 65 år och uppåt.
För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid
eventuell biljettkontroll.

Andra biljettyper

Resor inom Västerbottens län
Länstrafiken erbjuder flera olika biljettyper och kort för dig som vill resa inom hela länet, inklusive stadsbussarna. Läs mer på www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter/

Företagskort
Företagskortet underlättar resandet för företag, förskolegrupper, skolklasser etc. Kortet gäller för
köp av enkelbiljetter hos Länstrafiken i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten, på
lokalbussarna i Umeå och Skellefteå och på Norrtåg. De resor som gjorts på kortet efterfaktureras
månadsvis. Läs mer på http://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter/vara-kort-och-biljetter/
foretagskort/

Skolkort
Skolkort utfärdas av Länstrafiken efter beställning av kommunens kundtjänst för de som uppfyller
kraven för skolskjuts. Kortet gäller en tur- och returresa per skoldag med fri övergång inom 2
timmar. Skolkortet är inte giltigt under jul-, sport- och påsklov. Här hittar du mer information om
skolskjuts i Skellefteå. http://www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts

Viktigt att veta
– Spara biljetten under hela resan. Den är ditt färdbevis som du måste kunna visa vid eventuell biljettkontroll. Resande utan giltig biljett medför en straffavgift på 1 200 kr, och det är ju onödigt.
– För att alla ska trivas på bussen är det inte okej att röka eller dricka alkohol ombord. Glass och grillmat får inte förtäras i bussen. All mat som medförs ska vara väl förpackad så att platserna lämnas städade och kladdfria till nästa resenär.
– Om en resenär beter sig störande har chauffören rätt att avvisa personen.
– Cykel kan tyvärr inte tas med på bussen i lokaltrafiken.
– Om bussen är mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning. Läs mer om vår resegaranti här.
– Om du har glömt något på bussen som vi har hittat kan du få tillbaka det på Skellefteå buss kontor på Norra Järnvägsgatan 53. Välkommen på våra ordinarie öppettider!
– Borttappat busskort kan endast spärras ifall du har registrerat det i vår webbshop eller om du har kvar kvittot på köpet. Dessa frågor bedöms från fall till fall. Reskassa under 100:- ersätts inte.
– Nattrafik natt mellan fredag och lördag visas i tabellen under fredag. Nattrafik natt mellan lördag och söndag visas i tabellen under lördag.
– I tidtabellerna är den först angivna tiden bussens avgångstid. De påföljande tiderna är hålltider, så kallade ”tidigastetider”, vilket betyder att bussen som tidigast kan passera hållplatsen vid angivet klockslag. Detta upplägg har vi för att se till att busstrafiken har bra flöde.
– Alla eventuella avvikelser från den tryckta tidtabellen finns under menyvalet Trafikförändringar här på vår webbplats. Det kan till exempel gälla tryckfel.
– Priser och bestämmelser gäller tills vidare.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


Gör gärna ditt biljettköp via vår app eller vår webbshop. Ju fler som köper digitala biljetter i förväg, desto snabbare och smidigare går bussresan!

Kontantfritt på bussen
Sedan 13 juni 2016 är det kontantfritt på bussen för att förarens arbete ska bli tryggare och din resa smidigare. Vill du betala biljett eller kort ombord på bussen så gör du det med ett betalkort. Vi tar tyvärr inte emot American Express, Diners, Maestro och Visa Electron.

Köp enkelbiljett via appen
Sedan februari 2016 kan du köpa enkelbiljetter, periodkort, flygbussbiljetter och hockeybussbiljetter i Skellefteå buss app. Läs mer om hur det fungerar här.

Fyll på ditt kort i webbshoppen
Registrera dig och ditt betalkort och börja ladda ditt busskort i vår webbshop. Du kan köpa rabattresor, periodkort och fylla på reskassa. Här hittar du information om webbshoppen!

Har du frågor eller behöver hjälp?
Om det är något du undrar över kan du prata med personalen på bussen, ringa vår kundservice på 0910-72 56 00 eller skicka e-post på info@skebuss.se. Du kan också kontakta oss via meddelandefunktionen på vår Facebook-sida.

In english
No cash on the bus! Only debit and credit cards are accepted on the bus. We unfortunately do not accept American Express, Diners, Maestro and Visa Electron. One way ticket fairs on board are higher than digital tickets bought in our app. Get it here! If you need support, please phone our customer service at +46 910 72 56 00 or info@skebuss.se, or send us a message at our Facebook page.