Försöksperiod med avgiftsfri resa för vuxen med barnvagn.

Detta gäller:
Skellefteå Lokaltrafik under testperioden 2020-09-01 – 2021-03-31.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den person som framför barnvagnen (alltså bara en person per barnvagn) och minst ett barn ska finnas i barnvagnen.
Som vanligt gäller att resenär och barnvagn kan åka med i mån av plats.

Välkomna!