Från den 9 februari 2022 tas de flesta rekommendationer och restriktioner bort rörande Covid-19.  De rekommendationer och föreskrifter som tas bort och direkt berör kollektivtrafiken är:

  • Rådet om att verksamheter som anordnar kollektivtrafik ska bibehålla turtätheten
  • Rådet om munskydd för vuxna vid trängsel
  • Att alla resenärer så långt som möjligt ska ha en sittplats och att inga stående tillåts vid långväga kollektivtrafik (över 15 mil)
  • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet (våra försäljningsställen)

Detta innebär att vi från och med den 9 februari kommer att börja ta ner information som rör Covid-19 i våra våra bussar och på våra försäljningsställen.

Obs!

När det gäller stängda framdörrar för påstigning i kollektivtrafiken återkommer vi med information om det.

Vi flyttar inte biljettmaskinerna på en gång, de får sitta kvar där de är idag under en period.