2022-06-23:
Kanalgatan är nu öppen och ordinarie färdväg och hållplatser gäller för all busstrafik. Välkomna!
Kanalgatan is now open and regular routes and stops apply. Welcome!

 

2022-06-16:
Kanalgatan ska stängas av helt i båda riktningar i höjd med SARA Kulturhus från och med söndag 19 juni kl. 13.00 till och med torsdag 23 juni kl. 06.00. Det här innebär att alla bussar måste ta sig till och från Stationsgatan via väg 95.

Detta berör nästan all busstrafik som ska till och från Skellefteå busstation eller Stationsgatan. Men för resenärerna innebär det bara några små förändringar av få hållplatser samt att vi kan misstänka att det vid vissa tidpunkter kan bli trafikstockning med förseningar som följd. Ta en tidigare buss om du kan.

Hållplatser som inte kan trafikeras under avstängningen:

Hållplats ”Norran” – ersätts EJ.

Hållplats ”Torsgatan/E4:an” – ersätts EJ.

Flygbussens hållplatser, ”Statt” och ”SARA/Kungsgrillen” (på Kanalgatan) – dessa ersätts med en tillfällig hållplats på Storgatan, i höjd med Stadsparken.

Skellefteå växer! – Nu påbörjas Kanalgatans slutförande.
Tack för visad förståelse!

 

ENGLISH:

Kanalgatan is closed from Sunday 19 June at 13.00 until and including Thursday 23 June at 06.00.
For those traveling by bus, this means only a few small changes to a few bus stops. We also suspect that at certain times there may be traffic jams with delays as a result. Take an earlier bus if you can.

Bus stops that can not be operated/trafficked during the shutdown:

Stop ”Norran” – NOT replaced.

Stop ”Torsgatan / E4: an” – NOT replaced.

The airport bus stops, ”Statt” och ”SARA/Kungsgrillen” (Kanalgatan) – these will be replaced by a temporary stop on Storgatan, at the height of the city park.

 

Thank you for your understanding!