2022-06-15, 10.00:
Uppskjutet pga vattenläcka på E4:an, blir troligen v. 25.

2022-06-15, 08.30:
Under torsdag 16/6 kommer en bit av Torsgatan vara avstängd i höjd med Björkskolan. Det här påverkar linjerna 1, 4 och 8. Ordinarie hållplats ”Norrvalla” kommer inte kunna trafikeras. Tillfällig hållplats blir på Norrvallagatan i höjd med fotbollsplanen. Så snart avstängningen är hävd kör vi ordinarie färdväg, det syns på plats.