Trafikförändringar

Förändringar i vintertidtabellen efter första publicering:

2023 04 05 - tidigarelagd tur

Sista turen på linje 1 under lördag- och söndagstrafik tidigareläggs från Fäbodgatan tio minuter.
Linje 1, lördag och söndag:
22.50 är ny avgångstid från Fäbodgatan, tur nr 173/247.

2023 04 03 - Nytt om hållplatser i Skellefteå Lokaltrafik

Tre hållplatser i Skellefteå Lokaltrafik ändrar namn för bättre sökbarhet:

Hållplats ”Bergsbyängarna”:
De två hållplatser som ligger på väg 372 byter namn till Bergsbyängarna 372 och den hållplats som ligger på Torsgatan får behålla namnet Bergsbyängarna.

Hållplats ”Risbergsg./Svedjev.”:
De två hållplatser som ligger efter Risbergsgatan behåller namnet ”Risbergsg./Svedjev.” och de två hållplatser som ligger efter Svedjevägen får namnet Östra Navet.

Hållplats ”Fågelgatan” (vid Engelska skolan):
Byter namn till, Brännavägen natt.

2023 02 27 - Trafiknytt

Linje 2

Hållplats Näsuddsvägen tas bort. Från och med 27/2 kommer inga turer trafikera hållplats Näsuddsvägen.

Linje 3

Linje 3 börjar trafikera sträckan Nyckelgatan - Plåtvägen på dessa turer:

Måndag - fredag:
Tur nr: 9 med avgång från Mekanvägen kl. 06.20 (Ske-å C, 06.45) går till Plåtvägen.
Tur nr: 13 med avgång från Mekanvägen kl. 06.50 (Ske-å C, 07.15) går till Plåtvägen.
Tur nr: 35 med avgång från Mekanvägen kl. 11.20 (Ske-å C, 11.45) går till Plåtvägen.
Tur nr: 55 med avgång från Mekanvägen kl. 15.20 (Ske-å C, 15.45) går till Plåtvägen.

Måndag - fredag:
Tur nr: 22 avgår från Plåtvägen kl. 07.15.
Tur nr: 24 avgår från Plåtvägen kl. 07.45.
Tur nr: 42 avgår från Plåtvägen kl. 12.15.
Tur nr: 64 avgår från Plåtvägen kl. 16.15.

Turerna på linje 3 som går hela vägen till Plåtvägen och vice versa trafikerar samtliga mellanliggande hållplatser.

 

2022 12 12 - Trafiknytt

Linje 2 - lördag och söndag

Nytillkommen tur:
Kl.13.05 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna tur går.

Borttagen tur:
Kl.15.20 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna går ej.
Kl.16.20 från Skelleftehamn till Stenbackavägen - denna går ej.

Linje 2 - lördag och söndag

Nytillkommen tur:
Kl.15.25 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna tur går.

Borttagen tur:
Kl.14.10 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna går ej.
Kl.15.10 från Stenbackavägen till Skelleftehamn - denna går ej.

 

Ny tidtabell 12/12

Den 12 december genomför vi ytterligare förbättringar i Skellefteå Lokaltrafik:

– Linje 1 har längre körtid för bättre precision – vänligen notera nya avgångstider.
– Linjerna 1, 2, 3 får fler turer under helgerna.
– Linje 30 ersätts med extra tur på linje 2.
– Ny hållplats på Torsgatan är färdigställd. Det är den ordinarie hållplatsen som heter ”Torsgatan Östra”, därmed blir den tillfälliga hållplatsens namn ”Northvolt Temporary”.
– Ny hållplats på linje 4, ”Metallvägen”.
– Linje 70 och 80 har ny sträckning.

Med anledning av detta behövs en ny tidtabell – kontrollera just era favorittider – här!

Varmt välkomna till resten av vintern 2022/2023!

Skellefteå buss lokaltrafik slår rekord

Kollektivtrafiken har återhämtat sig starkt efter pandemin. Statistik från Skellefteå buss visar att antalet resor i lokaltrafiken har ökat med 76 % det senaste halvåret, jämfört med motsvarande period 2020. Dessutom är ökningen 17 % jämfört med samma period 2019, det vill säga före pandemin.

– Att återhämtningen har gått så snabbt är bland annat ett resultat av satsningarna på kollektivtrafiken och det senaste halvåret har vi haft flest antal resor någonsin i lokaltrafiken, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Coronapandemin som drabbade världen i början av 2020 fick under en lång tid stora negativa effekter på kollektivtrafiken. I Skellefteå minskade till exempel lokaltrafiken med 33 % maj-oktober 2020, jämfört med samma period året före. Nedgången höll i sig ända till april 2022, som var en tydlig brytpunkt då resenärerna återvände till kollektivtrafiken.
– Det har skett en ökning i kollektivtrafiken i hela landet, men av de siffror som jag har sett har ingen haft en lika stor uppgång som vi här i Skellefteå. Att antalet resor har ökat med 17 % jämfört med året före pandemin är verkligen positivt. Ökningen hade inte varit genomförbar utan de modiga politiska beslut som möjliggjorde trafikomläggningen, med snabbare linjer, nya zoner och taxor samt ökad turtäthet som har skapat bättre förutsättningar för arbetspendling. Dessutom har den allmänna återgången efter pandemin och Skellefteås kraftiga tillväxt självklart också spelat in, säger Marie Larsson.

I ett snabbväxande Skellefteå förväntas kollektivtrafiken spela en viktig roll och bidra till både renare luft, kortare köer i trafiken och mindre buller. Marie Larsson berättar:
– Om Skellefteå ska kunna växa och vara en attraktiv plats att bo och verka på måste fler välja andra alternativ än bilen. Därför är det positivt att se hur många av de som har flyttat hit för att jobba redan är vana att välja kollektivtrafik. Vi både hoppas och tror att det är ett beteendemönster som ännu fler befintliga Skellefteåbor kommer att ta efter. Och med tanke på inflationens effekter på människors privatekonomi, i kombination med ökad medvetenhet om de egna klimatavtrycken, är det naturligt att kollektivt resande blir ett allt mer attraktivt alternativ.

Förutom de satsningar som redan har genomförts pågår ett kontinuerligt arbete på Skellefteå buss för att utveckla kollektivtrafiken. Innan sommaren 2023 lanseras till exempel en ny mobilapp, som ska förenkla och förbättra det kollektiva resandet ytterligare. Dessutom har det påbörjats ett arbete med att ta tillvara teknik som gör det möjligt att följa och analysera rörelsemönster genom anonymiserad dataspårning via mobiltelefoner.
–Genom att analysera rörelsemönster och förändringar ser vi hur kollektivtrafiken kan utvecklas och anpassas för människors beteenden och behov, både idag och i framtidens Skellefteå. Dessutom är det bra att ha tillgång till datadrivna underlag, eftersom det underlättar beslutsprocesserna för våra politiker, säger Marie Larsson.

Skellefteå buss satsar fossilfritt – fördubblar antalet elbussar

I ett snabbt expanderande Skellefteå har det kommunala bussbolaget en tydlig strategi för att bidra till en hållbar tillväxt. Nyligen gjorde Skellefteå buss en beställning på ytterligare sex elbussar av modellen Volvo 7900 Electric.
– Kollektivtrafiken kommer att spela en viktig roll när Skellefteå förtätas. Med ännu fler eldrivna bussar bidrar vi till en renare, tystare och mer attraktiv stadsmiljö, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.   

Miljardinvesteringar i nya industrietableringar gör att Skellefteå växer extremt snabbt, vilket ställer höga krav bland annat lösningen av trafiksituationen. Skellefteå buss bedriver sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete för att hitta nya, hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Med de nyligen inköpta bussarna kommer närmare hälften av bolagets bussar som är i regelbunden trafik att drivas med fossilfria alternativ som biogas och el. Målsättningen är att bolagets fordonsflotta på sikt ska vara 100 % fossilfri och att dieselbussarna fasas ut så snabbt som möjligt.
– Satsningen på fossilfria alternativ gör oss mer självförsörjande, eftersom vi blir en del av ett kretslopp. Elen kommer från lokal vind- och vattenkraft och Skellefteåbornas sopor hamnar i våra tankar som biogas. Investeringskostnaden är ju fortfarande hög för elbussarna, men inräknat underhåll, drift och garagering är de det alternativ med allra bäst totalekonomi sett över en tioårsperiod, berättar Marie Larsson.

Renare och tystare levnadsmiljöer
Med den nya investeringen kommer Skellefteå buss från och med hösten 2023 att ha tolv elbussar som kör i stadstrafiken. Marie Larsson menar att det finns flera goda argument för att driva på en utveckling som går mot mer eldriven kollektivtrafik.
– Med tanke på världsläget blir vi mindre sårbara om vi har en flotta som bygger på fossilfria drivmedel och här i norra Sverige har vi god tillgång till el. Dessutom bidrar vi till en renare och tystare levnadsmiljö för alla de människor som ska bo i framtidens Skellefteå. För att inte tala om framkomligheten i trafiken, där varje buss ersätter 60 bilar, säger Marie Larsson.

”Hållbar utveckling är en beteendefråga”
Skellefteå buss klarade tidigare i höst den externa revisionen för sin miljöcertifiering ISO 14001, som bolaget använder bland annat för att etablera systematiska arbetssätt. Marie Larsson berättar:
– Det gör att vi kan sätta mål som driver klimatomställningen ännu snabbare, där vi ställer krav på både leverantörer och oss själva. Hållbar utveckling är framför allt en beteendefråga och vi vill påverka både befintliga och nya Skellefteåbor att tillsammans göra kloka val i vardagen, både för plånboken, klimatet och trivseln.

Intresseanmälan busschaufförer till Skellefteå buss

Är du en vardagshjälte? Eller en busschaufför? För oss på Skellefteå buss är det samma sak. Skellefteå buss tar hand om kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Vi står också bakom flygbussen och skoltransporter.

Vill du visa intresse för anställning hos oss är du varmt välkommen att lämna din intresseanmälan via formuläret här på vår hemsida.

För att kunna jobba som busschaufför hos oss krävs det att du har ett giltigt förarbevis för buss samt YKB.

Tack för att du visar intresse för Skellefteå buss!

Nytt från 19/9

Från hösten 2022 erbjuder kommunen avgiftsfria fritidsresor med buss för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för resorna och hur du gör för att ansöka om detta busskort>>

Finalist!

På Skellefteå buss är vi väldigt stolta och glada över att en av våra chaufförer lyckats ta sig till finalen av årets Bussförar-SM!

Stort grattis till finalplatsen Kerstin Lindqvist!

Ni kanske har läst om detta i Norran? Tyvärr är artikeln låst men den porträtterar både vår chaufför Kerstin fint och den beskriver att Bussförar-SM arrangeras för att öka fokus på och höja statusen för bussföraryrket. Busschauffören har en nyckelroll för att resan ska bli behaglig och säker men de är även företagets ansikte utåt och det är viktigt att bussföraren är serviceinriktad, representativ och har ett bra kundbemötande.

6 september går finalen av stapeln och vi önskar Kerstin all lycka till!

Kanske kliver ni på en buss som Kerstin kör och får er en ”finalist-resa”. Men alldeles oavsett vilken av våra chaufförer som råkar köra just din busstur så kan vi lova dig en behaglig resa då alla våra chaufförer är duktiga och ambitiösa yrkesförare som dagligen utför ett utmärkt arbete i trafiken.

Trafiknytt – linje 9

Linje 9: avgång 13.20 från Lasarettet – Centrum – Solbacken – GÅR EJ under sommartidtabellen.
Linje 9: avgång 14.05 från Solbacken – Centrum – Lasarettet – GÅR EJ under sommartidtabellen.
Tabellerna på hemsidan är uppdaterade.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort det. Sedan är det bara att börja skriva!