Ta flygbussen till Gdansk-flyget

Som du kanske har sett så har Ryaniar numera en direktlinje mellan Skellefteå och polska Gdansk, med flighter på tisdagar och lördagar. Självklart kan du ta flygbussen både på ditvägen och när du kommer tillbaka till Skellefteå. Precis som vanligt avgår flygbussarna från Northvolt 125 minuter före flygets ordinarie avgång.

För mer information om flygbussarnas avgångstider och samtliga hållplatser på väg ut till flygplatsen: skebuss.se/flygbussen.

---------------------------------------------------------

TAKE THE AIRPORT BUS TO THE GDANSK FLIGHTS

As you may have noticed, Ryanair now operates a direct route between Skellefteå and the Polish city of Gdansk, with flights on Tuesdays and Saturdays. Naturally, you can take the airport bus both on your way there and when you return to Skellefteå. Just as usual, the airport buses depart from Northvolt 125 minutes before the flight's scheduled departure.

For more information about the departure times of the airport buses and all the stops on the way to the airport: skebuss.se/flygbussen.

Linje 2 kör ordinarie färdväg från 4 april

Fjärrvärmegrävningarna vid Koppargården är nu avslutade, vilket gör att linje 2 från och med torsdag 4 april återgår till ordinarie färdväg och hållplats vid Koppargården på väg ut till Rönnskär.

-------------------------------------------------------------------

LINE 2: REGULAR ROUTE FROM APRIL 4th

The road work at Koppargården is now completed, allowing busline No. 2 to return to its regular route and bus stop at Koppargården starting Thursday, April 4, on its way to Rönnskär.

Ta hockeybussen till slutspelsmatcherna!

Fredag 22 mars kl.19.00 inleder AIK slutspelet med hemmamatch mot Linköping. Självklart kör vi hockeybussarna hela slutspelet, så att du som vill slippa ta bilen kan ta dig till matcherna på ett tryggt och bekvämt sätt.
OBS! Biljett köper du ombord med betalkort eller reskassa, du kan inte resa med den nya appen på Hockeybussarna.
Allt om hockeybussarnas tider och annan info hittar du här: https://www.skebuss.se/hockeybussen/
NU KÖR VI!
-------------------------------------
FINALLY PLAYOFFS!
On Friday, March 22nd, at 7:00 PM, AIK kicks off the playoffs with a home game against Linköping. Of course, we'll be running the hockey buses throughout the playoffs, so those of you who want to avoid driving can get to the games in a safe and comfortable way. NOTE! Tickets are purchased on board with a credit card or travel funds; you cannot travel with the new app on the Hockey buses. Get all the information about the hockey bus schedules and other details here: https://www.skebuss.se/hockeybussen/
LET'S GO!

Störningar i trafiken

Vi har störningar i trafiken idag pga förarbrist.

Förändringar i kollektivtrafiken – nya linje 5 och förändringar på linjerna 70 och 80A

Nu på måndag 4 mars införs några viktiga ändringar i trafiken, som gör att vi på ett ännu bättre sätt kan möta upp det växande behovet av kollektivtrafik i Skellefteå.

NYHET: LINJE 5
Den helt nya linje 5 kommer från och med måndag 4 mars att trafikera Solbacken - Morö Backe - Northvolt norra -Bergsbyängarna Södra. Linjen taktar mot två stora produktionsskift på Northvolt och möter därmed det behov av kollektivtrafik som finns mellan de tillfälliga bostäderna på Solbacken/Nöppelbergsvägen och Northvolt. (Se hela sträckningen för linje 5 på Karta 1, längre ned på sidan)

FÖRÄNDRAD FÄRDVÄG LINJE 80A
Eftersom nya linje 5 kommer att trafikera Morö Backe med en tur för Northvolts skiftslut vid 23-tiden kommer inte längre linje 80A att trafikera Morö Backe. Med start måndag 4 mars kommer Linje 80A istället fortsätta längs Torsgatan, vilket ger fem minuter kortare restid in till centrum. (Se förändring på Karta 2, längre ned på sidan)

LINJE 70 SKA TRAFIKERA FLER HÅLLPLATSER
Linje 70 har tidigare trafikerat till ändhållplats Orrvägen på Sunnanå och sedan kört tillbaka till Östra Navet via Skråmträskvägen. Detta har inneburit att bussen kört förbi hållplatser på Sunnanå utan att vara i trafik.

Från och med måndag 4 mars kommer linje 70 att trafikera även följande hållplatser på Sunnanå: Falkträskvägen – Laxgatan – Sunnanåskolan. (Se förändring på Karta 3, längre ned på sidan)

 

Karta 1 – Linje 5

 

Karta 2 – Linje 80A

 

Karta 3 – Linje 70

 

Vädervarning kan medföra störningar i kollektivtrafiken

Fredag 23 februari har SMHI har utfärdat en gul vädervarning i Skellefteåområdet, eftersom tidvis kraftigt snöfall kan leda till trafikstörningar. Då lufttemperaturen kommer att vara runt 0 grader förväntas tung snö och trafiken kan gå långsammare på grund av snömodd och halka. Skellefteå buss planerar att köra ordinarie trafik, men det kan förekomma vissa störningar eftersom förarna behöver anpassa farten till väglaget. Vi ber om överseende med eventuella förseningar.

--------------------------------------------------------------------------------

Weather warning may cause disruptions in public transportation

On Friday, February 23, SMHI has issued a yellow weather warning in the Skellefteå area, as intermittent heavy snowfall may lead to traffic disturbances. With the air temperature expected to be around 0 degrees, heavy snow and traffic slowdowns are anticipated due to slush and slippery conditions. Skellefteå Bus plans to operate regular services, but some disruptions may occur as drivers need to adjust their speed to the road conditions. We appreciate your understanding in the event of any possible delays.

LINJE 9: Hållplatser på Myntgatan åter i bruk

Från och med onsdag 21 februari är Myntgatan inte längre avstängd. Det medför att linje 9 återigen kör normal färdväg och därmed trafikerar hållplatserna Myntgatan 107, Myntgatan 39 och Moröhöjden Centrum.

Även hockeybussarna återgår till normal sträckning och trafikerar därmed de vanliga hållplatserna på Myntgatan framöver.

----------

LINE 9: BUS STOPS ON MYNTGATAN BACK IN SERVICE

Starting from Wednesday, February 21, Myntgatan is no longer closed. This means that line 9 is once again operating on its regular route and, consequently, serving the bus stops at Myntgatan 107, Myntgatan 39, and Moröhöjden Centrum.

The hockey buses also return to their normal route and will from now on serve the usual bus stops on Myntgatan.

Jens Mårtensson ny kommunikations- och marknadschef på Skellefteå buss

Skellefteå buss fortsätter att utveckla sin ledningsorganisation. Nu har man gjort klart med Jens Mårtensson som ny kommunikations- och marknadschef, en tjänst han tillträder under våren.
– Det är ett riktigt intressant läge att komma in i på Skellefteå buss, inte minst med tanke på det oerhört viktiga samhällsuppdrag som bolaget har i ett snabbt växande Skellefteå, säger Jens Mårtensson.

När Jens Mårtensson börjar på Skellefteå buss gör han det med en redan lång och imponerande karriär bakom sig. Under sina drygt 20 år på kommunikationsbyrån Krux som vd och kommunikationsstrateg samlade han på sig en mängd erfarenheter som han kommer att kunna ta tillvara i sin nya tjänst. De senaste två åren har han jobbat som affärsrådgivare på Almi Nord, vilket har gett ytterligare insikter i de utmaningar och möjligheter som Skellefteå står inför.
– För mig som inbiten Skellefteåbo i grunden känns det bra att få bidra till att utveckla min stad. En attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, både ur ett klimatmässigt och socialt perspektiv. Många nyinflyttade har en helt annan inställning till det kollektiva resandet och det behöver vi ta tillvara och vidareutveckla för att ännu fler som bor här ska vilja och kunna välja att ta bussen. I arbetet med beteendeförändring är jag övertygad om att bland annat kommunikationen får en viktig roll, både för att informera, utbilda och inspirera, säger Jens Mårtensson.

”Starkt samhällsengagemang och ett etablerat nätverk”

På Skellefteå buss ser man mycket positivt på att ha rekryterat ett så etablerat och tungt namn som Jens Mårtensson till tjänsten som kommunikations- och marknadschef. Bolagets vd Marie Larsson berättar:
– Jens kommer in med såväl ett etablerat nätverk som lång erfarenhet och kunskap inom kommunikation, vilket blir betydelsefullt för utvecklingen av den framtida kollektivtrafiken i Skellefteå. Dessutom har han ett starkt samhällsengagemang och det kommer naturligt för honom att utmana etablerade sanningar för att uppnå positiv förändring. De egenskaperna kommer att bli en tillgång för oss nu när vi står inför en stor omvandling och behöver hitta nya vägar fram. Under sina år på Almi har han även jobbat mycket med hållbarhetsfrågor. I kombination med det affärsmässiga perspektivet blir det värdefullt när vi tillsammans med de stora arbetsgivarna ska skapa förutsättningar för hållbart och attraktivt arbetspendlande i Skellefteå.

LINJE 9 OCH HOCKEYBUSSEN: Hållplatser fortsatt avstängda

Avstängningen av Myntgatan på Moröhöjden förlängs ytterligare en tid, vilket gör att busstrafiken på linje 9 leds om via Torsgatan och Östra leden. Hållplatserna Myntgatan 107, Myntgatan 39 och Moröhöjden Centrum är därför fortsatt avstängda och istället hänvisas resenärer till en tillfällig hållplats på Gruvgatan, vid Skogsvallens idrottsplats.

Avstängningen påverkar även hockeybussen, men där hänvisas resenärer till hållplatsen Gruvgatan A på Torsgatan.

--------------------------------------------------

LINE 9 AND HOCKEY SHUTTLE: Bus stops still closed
The closure of Myntgatan at Moröhöjden is extended for a further period, leading to the rerouting of bus traffic on line 9 via Torsgatan and Östra leden. The stops at Myntgatan 107, Myntgatan 39, and Moröhöjden Centrum remain closed, and passengers are instead directed to a temporary stop at Gruvgatan, near Skogsvallens sports ground.

The closure also affects the hockey shuttle, but these passengers are directed to the Gruvgatan A stop on Torsgatan.

Indragen hållplats på Northvolt

Från och med måndag 19 februari stängs hållplatsen Northvolt Temporary ner tillsvidare. Det gör att linje 3, 70, 80A, 80B och flygbussen inte längre trafikerar den hållplatsen. Northvolt Norra blir i fortsättningen starthållplats för linje 80B och start-/ändhållplats för flygbussarna.

--------------------------------------------------------------------

REMOVED BUS STOP AT NORTHVOLT
Starting from Monday, February 19, the Northvolt Temporary bus stop will be closed down. As a result, bus lines 3, 70, 80A, 80B, and the airport bus will no longer serve this stop. Instead, Northvolt Norra will be the starting point for bus line 80B and the starting/terminating point for the airport buses.