Skellefteå buss har noga följt utvecklingen av coronavirusets spridning. Ledningen har kontinuerlig kontakt med kommunen och vi kommer agera utifrån gemensamma riktlinjer.

För våra resenärers och chaufförers skull har vi beslutat om extra städning av bussarna. En speciell checklista över ytor som ska rengöras utöver den ordinarie städningen kommer att följas. Även extra städning kommer genomföras i Skellefteå buss lokaler där personal vistas.
I händelse av ökad smittspridning så finns åtgärdsplaner framtagna som vi känner oss trygga med.

I övrigt så uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens ”Frågor och svar” angående coronaviruset, länk>>
Vårdguidens upplysningar om Coronaviruset, länk>>
Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.