Tidtabeller Sommar 2020

Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Måndag – Lördag

Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
3-10.1010.2010.3010.40
5-11.5012.0012.1012.20
7-13.1013.2013.3013.40

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Måndag – Lördag

Giltig från och med 2020-06-22 till och med 2020-08-16

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
2-10.0010.10
4-10.5511.0211.2011.30
8-12.3512.4213.0013.10
10-13.5514.0214.20*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här