Tidtabeller våren 2022

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Måndag – Fredag

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
1-10.0010.1010.20
3-10.2010.3010.4010.50
5-11.2011.3011.4011.50
7-11.5012.0012.1012.20
9-12.5013.0013.1013.20
11-13.2013.3013.4013.50

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Måndag – Fredag

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett Huvudentré
2-10.0010.10
4-10.3510.4211.0011.10
6-11.0511.1211.3011.40
8-12.0512.1212.3012.40
10-12.3512.4213.0013.10
12-13.3513.4214.00*
14-14.0514.1214.30*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Specialtecken/anmärkningar:
*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag

Tidtabeller Sommar 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Måndag – Fredag

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Lasarettet HuvudentréCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CSolbacken
1-10.0010.1010.20
5-11.2011.3011.4011.50
9-12.5013.0013.1013.20

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Måndag – Fredag

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅLasarettet Huvudentré
4-10.3510.4211.0011.10
8-12.0512.1212.3012.40
12-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:
*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.