Tidtabeller våren 2022

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

LÖRDAG – SÖNDAG

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
13-10.0010.1010.20
15-11.2011.3011.4011.50
17-12.5013.0013.1013.20

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
Röda dagar går trafikensom söndag

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

LÖRDAG – SÖNDAG

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett Huvudentré
16-10.3510.4211.0011.10
18-12.0512.1212.3012.40
20-13.3513.4214.00*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Specialtecken/anmärkningar:
*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
Röda dagar går trafikensom söndag

Tidtabeller Sommar 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Lördag – Söndag

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Lasarettet HuvudentréCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CSolbacken
13-10.0010.1010.20
15-11.2011.3011.4011.50
17-12.5013.0013.1013.20

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Lördag – söndag

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅLasarettet Huvudentré
16-10.3510.4211.0011.10
18-12.0512.1212.3012.40
20-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:
*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
– Midsommardagen går trafiken som söndag.