Tidtabeller Sommar 2021

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Lördag – Söndag

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
13-10.5011.0011.1011.20
17-12.5013.0013.1013.20

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Lördag – söndag

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
16-11.3511.4212.0012.10
20-13.3513.4214.00*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här