5/4 togs beslutet i kommunstyrelsen att linje 1 ska flyttas tillbaka till att trafikera lasarettsbacken, samma linjesträckning som innan förändringarna i mars.

Återgången till färdväg via lasarettsbacken för linje 1 kommer börja gälla:

måndag 25/4.