Meny

80. Northvolt temp - Torsgatan Ö - Bergsvallen - Skelleftehamn

MÅNDAG - FREDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17

80. Northvolt - Torsgatan Ö - Bergsvallen - Skelleftehamn

MÅNDAG - FREDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17
Tur nr:Ant.:Northvolt
temporary
Torsgatan ÖBergsvallenUrsviken CSke-hamn C
1 -23.40xxx00.00
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.
x = Trafikerar hållplatsen men ingen hålltid angiven.


Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter 2022/2023:

- Röda dagar går trafiken som söndag.

- Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton.

- Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
crossmenu