Meny

80. Northvolt temp - Torsgatan Ö - Bergsvallen - Skelleftehamn

MÅNDAG - SÖNDAG

80. Northvolt - Torsgatan Ö - Bergsvallen - Skelleftehamn

MÅNDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Northvolt NorraTorsgatan ÖNorthvolt Södra 372Ursviken CSke-hamn C
1,5,7M23.40xxx00.00
Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 80 trafikerar hållplatsen, ingen hålltid angiven.
M = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2023/2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
- Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
- Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
crossmenu