Tidtabeller våren 2022

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

8. Centrum – Torsgatan – Skelleftehamn

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
3, 11-00.1500.1700.2500.3500.55
7, 15-02.1502.1702.2502.3502.55

INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan (vårt
trafikdygn är från kl 04.00 till 03.59).

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

8. Skelleftehamn-Torsgatan – Centrum

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
4, 8-01.1501.2301.2801.5001.55

INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan (vårt
trafikdygn är från kl 04.00 till 03.59).

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

Tidtabeller sommartid 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

8. Centrum – Torsgatan – Skelleftehamn

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSkelleftehamn C
3, 11-00.1500.1700.2500.3500.55
7, 15-02.1502.1702.2502.3502.55

INFO: Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
-Midsommarafton går trafiken som lördag, vilket innebär att linje 8 går.
– Midsommardagen går trafiken som söndag, vilket innebär att linje 8 inte går.

8. Skelleftehamn-Torsgatan – Centrum

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Skelleftehamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
4, 8-01.1501.2301.2801.5001.55

INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan (vårt trafik
dygn är från kl 04.00 till 03.59).

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
-Midsommarafton går trafiken som lördag, vilket innebär att linje 8 går.
– Midsommardagen går trafiken som söndag, vilket innebär att linje 8 inte går.