Tidtabeller vinter 2020/2021

8. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

FREDAG & LÖRDAG NATTRAFIK
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021

Turnr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
1, 9M23.3023.3223.4023.5000.10
3, 11M00.2000.2200.3000.4001.00
5, 13M01.1501.1701.2501.3501.55
7, 15M02.1502.1702.2502.3502.55

Specialtecken/anmärkningar:

M = Går ej julafton. Går ej midsommarafton.
INFO: Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan (vårt trafik-dygn är från kl 04.00 till 03.59).

Trafikinskränkningar vintern 2020/2021:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton och midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen inte heller mellan midsommarafton och midsommardagen.
Nyårsafton går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.

Nattaxa

Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

8. Skelleftehamn – Bergsbyn – Torsgatan – Centrum

FREDAG & LÖRDAG NATTRAFIK
Vinterturlista giltig fr.om. 17/8 2020 t.o.m 27/6 2021

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
2, 8M00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10M01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12M02.0002.0802.1302.3502.40

Specialtecken/anmärkningar:

M = Går ej julafton. Går ej midsommarafton.
INFO: Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan (vårt trafik-dygn är från kl 04.00 till 03.59).

Trafikinskränkningar vintern 2020/2021:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton och midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen inte heller mellan midsommarafton och midsommardagen.
Nyårsafton går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.
Midsommarafton går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.

Nattaxa

Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.