Tidtabeller Vinter 2022/2023

Giltig från och med 2022-08-21 och tills vidare

70. Torsgatan Ö – Bergsbyskolan – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

MÅNDAG – TORSDAG
Giltig från och med 2022-08-21 och tills vidare

Tur nr:Ant:Torsgatan Ö BergsbyskolanFrögatanA-torp CNyckelgatanOrrvägen
1-23.30 x xx x23.59

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Trafikerar hållplatsen men
ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:
* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

INFO:
Gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Östra och Södra till Bergsbyn, Anderstorp och Sunnanå vid skiftbyte.

70. Torsgatan Ö – Bergsbyskolan – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

FREDAG, LÖRDAG & SÖNDAG

Giltig från och med 2022-08-21 och tills vidare

Tur nr:Ant:Torsgatan Ö BergsbyskolanFrögatanA-torp CNyckelgatanOrrvägen
5, 6, 7 -19.30 x xx x20.00

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Trafikerar hållplatsen men
ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar vintern 2022/2023:
* Röda dagar går trafiken som söndag.
* Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är de kl. 15.15.
* Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

INFO:
Gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Östra och Södra till Bergsbyn, Anderstorp och Sunnanå vid skiftbyte.