Tidtabeller Sommar 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

70. Torsgatan Ö – Bergsbyskolan – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

MÅNDAG – TORSDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:Torsgatan Ö BergsbyskolanFrögatanA-torp CNyckelgatanOrrvägen
1-23.30 x xx x23.59

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Trafikerar hållplatsen men
ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.

INFO:
Gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Östra och Södra till Bergsbyn, Anderstorp och Sunnanå vid skiftbyte.

70. Torsgatan Ö – Bergsbyskolan – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

FREDAG, LÖRDAG & SÖNDAG

Tur nr:Ant:Torsgatan Ö BergsbyskolanFrögatanA-torp CNyckelgatanOrrvägen
5, 6, 7 -19.30 x xx x20.00

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Trafikerar hållplatsen men
ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.

INFO:
Gör det möjligt att ta sig från Torsgatan Östra och Södra till Bergsbyn, Anderstorp och Sunnanå vid skiftbyte.