Tidtabeller Sommar 2021

Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

4. Mekanv. – Bergsbyn – Svedjevägen – C – Mobacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr: Ant:MekanvägenRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Centrum Ske-åOrtvägen
1-05.1505.3005.4505.55
3-06.1506.3006.4506.55
5-07.1507.3007.4507.55
7-08.1508.3008.4508.55
9-09.1509.3009.4509.55
11-10.1510.3010.4510.55
13-11.1511.3011.4511.55
15-12.1512.3012.4512.55
17-13.1513.3013.4513.55
19-14.1514.3014.4514.55
21-14.4515.0015.1515.25
23-15.4516.0016.1516.25
25-16.4517.0017.1517.25
27-17.4518.0018.1518.25
29-18.4519.0019.1519.25
31-19.4520.0020.1520.25
33-20.4521.0021.1521.25

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På nya hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.

4. Mobacken – C – Svedjevägen – Bergsbyn – Mekanvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2021-06-28 till och med 2021-08-22

Tur nr:Ant:OrtvägenCentrum Ske-åRisbergsg./Svedjev.
Bytespunkt
Mekanvägen
2-05.3005.4505.5506.10
6-06.3006.4506.5507.10
10-07.3007.4507.5508.10
14-08.3008.4508.5509.10
16-09.3009.4509.5510.10
18-10.3010.4510.5511.10
20-11.3011.4511.5512.10
22-12.3012.4512.5513.10
24-13.3013.4513.5514.10
26-14.3014.4514.5515.10
28-15.0015.1515.2515.40
30-16.0016.1516.2516.40
32-17.0017.1517.2517.40
34-18.0018.1518.2518.40
36-19.0019.1519.2519.40
38-20.0020.1520.2520.40
40-21.0021.1521.2521.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Bytespunkt:
På hållplatsen Risbergsg./Svedjev. Under sommaren 2021 kommer det vara 20-30 minuters väntetid för byten mellan linje 3 och 4.

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.