Tidtabeller våren 2022

Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

4. Bergsbyv. – Floraskolan – Centrum – Mobacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Ant:BergsbyvägenFloraskolanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
1-05.1505.3405.4505.55
3-05.4506.0406.1506.25
5-06.1506.3406.4506.55
7-06.4507.0407.1507.25
9-07.1507.3407.4507.55
11-07.4508.0408.1508.25
13-08.1508.3408.4508.55
15-08.4509.0409.1509.25
17-09.1509.3409.4509.55
19-09.4510.0410.1510.25
21-10.1510.3410.4510.55
23-10.4511.0411.1511.25
25-11.1511.3411.4511.55
27-11.4512.0412.1512.25
29-12.1512.3412.4512.55
31-12.4513.0413.1513.25
33-13.1513.3413.4513.55
35-13.4514.0414.1514.25
37-14.1514.3414.4514.55
39-14.4515.0415.1515.25
41-15.1515.3415.4515.55
43-15.4516.0416.1516.25
45-16.1516.3416.4516.55
47-16.4517.0417.1517.25
49-17.1517.3417.4517.55
51-17.4518.0418.1518.25
53-18.1518.3418.4518.55
55-18.4519.0419.1519.25
57-19.1519.3419.4519.55
59-19.4520.0420.1520.25
61-20.1520.3420.4520.55
63-20.4521.0421.1521.25
65-21.1521.3421.4521.55
67-21.4522.0422.1522.25
69-22.1522.3422.45*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./
Svedjev. ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-03-14 till och med 2022-06-18

Turnr:Ant:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅFloraskolanBergsbyvägen
2-05.3005.4505.5106.05
4-06.0006.1506.2106.35
6-06.3006.4506.5107.05
8-07.0007.1507.2107.35
10-07.3007.4507.5108.05
12-08.0008.1508.2108.35
14-08.3008.4508.5109.05
16-09.0009.1509.2109.35
18-09.3009.4509.5110.05
20-10.0010.1510.2110.35
22-10.3010.4510.5111.05
24-11.0011.1511.2111.35
26-11.3011.4511.5112.05
28-12.0012.1512.2112.35
30-12.3012.4512.5113.05
32-13.0013.1513.2113.35
34-13.3013.4513.5114.05
36-14.0014.1514.2114.35
38-14.3014.4514.5115.05
40-15.0015.1515.2115.35
42-15.3015.4515.5116.05
44-16.0016.1516.2116.35
46-16.3016.4516.5117.05
48-17.0017.1517.2117.35
50-17.3017.4517.5118.05
52-18.0018.1518.2118.35
54-18.3018.4518.5119.05
56-19.0019.1519.2119.35
58-19.3019.4519.5120.05
60-20.0020.1520.2120.35
62-20.3020.4520.5121.05
64-21.0021.1521.2121.35
66-21.3021.4521.5122.05
68-22.0022.1522.2122.35
70-22.3022.45*

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

x = Linje 3 trafikerar Risbergsg./
Svedjev. ingen hålltid angiven.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l
Röda dagar går trafiken som söndag.

Tidtabeller Sommar 2022

Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

4. Bergsbyvägen – Floraskolan – C – Mobacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:BergsbyvägenFloraskolanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen    
1-06.1506.3006.4506.55
3-07.1507.3007.4507.55
5-08.1508.3008.4508.55
7-09.1509.3009.4509.55
9-10.1510.3010.4510.55
11-11.1511.3011.4511.55
13-12.1512.3012.4512.55
15-12.4513.0013.1513.25
17-13.4514.0014.1514.25
19-14.4515.0015.1515.25
21-15.4516.0016.1516.25
23-16.4517.0017.1517.25
25-17.4518.0018.1518.25
27-18.4519.0019.1519.25
29-19.4520.0020.1520.25
31-20.4521.0021.1521.25
33-21.4522.0022.1522.25

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte

Specialtecken/anmärkningar:
*
= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2022:
l Röda dagar går trafiken som söndag

4. Mobacken – C – Floraskolan – Bergsbyvägen

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-06-19 till och med 2022-08-20

Tur nr:Ant:OrtvägenCENTRUMSKE-ÅFloraskolanBergsbyvägen
2-06.3006.4506.5107.05
4-07.3007.4507.5108.05
6-08.3008.4508.5109.05
8-09.3009.4509.5110.05
10-10.3010.4510.5111.05
12-11.3011.4511.5112.05
14-12.3012.4512.5113.05
16-13.0013.1513.2113.35
18-14.0014.1514.2114.35
20-15.0015.1515.2115.35
22-16.0016.1516.2116.35
24-17.0017.1517.2117.35
26-18.0018.1518.2118.35
28-19.0019.1519.2119.35
30-20.0020.1520.2120.35
32-21.0021.1521.2121.35
34-22.0022.1522.2122.35

Specialtecken/anmärkningar:
– = Ingen anmärkning.

Trafikinskränkningar sommaren 2022:
– Midsommarafton går trafiken som lördag.
Midsommardagen går trafiken som söndag.